Vesti

Održana XII Skupština Opštine Ivanjica

Odbornici Skupštine opštine Ivanjica, na današnjoj sednici, usvojili su budžet za 2018. godinu, prema kome će opštinska kasa biti teška 1 057. 331. 000 dinara. Planirani su prihodi i prilivi u visini od 862. 331. 000 dinara, preneta sredstva iz prošle godine od 120.000.000 i prihodi iz ostalih izvora od 75. 000. 000 dinara.

Na prihodnoj strani budžeta najveći priliv novca, ukupno 422.936.000 dinara očekuje se od transfera drugih nivoa vlasti, a zatim slede prihodi od poreza na dohodak, dobiti i kapitalnih dobitaka, samodoprinosa, poreza na imovinu i ostalih poreskih i neporeskih prihoda. Taj prihod planiran je u iznosu od 369.645.000 dinara.

Što se rashoda tiče, prema usvojenom planu, najviše sredstava u narednoj godini biće utrošeno na organizaciju saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu 212.490.000 dinara. Slede izdvajanja za predškolsko obrazovanje 163.500.000, osnovno obrazovanje 123.941.000 i komunalne delatnosti 84.187.000 dinara. Za socijalnu i dečiju zaštitu planirano je 66.298.000, razvoj kulture i informisanja 44.790.000, razvoj sporta i omladine 43.629.000, dok je za poljoprivredu i ruralni razvoj opredeljeno 30.500.000 dinara.

Za zaštitu životne sredine biće utrošeno 26.800.000, srednje obrazovanje 21.504.000, zdravstvenu zaštitu 19.812.000, razvoj turizma 15.310.000 i lokalni ekonomski razvoj 7.000.000 dinara.

Za opšte usluge lokalne samouprave, među kojima su i plate zaposlenih, izdvojeno je 198.826.000 dinara.

Pored sredstava u iznosu od 1057.331 dinara koja su obezbeđena opštinskim budžetom u saradnji sa Vladom Republike Srbije obezbeđena si i dodatna sredstva u iznosu od 122 miliona dinara za sledeće investicione projekte koji će se realizovati tokom 2018 godine :

Izgradnja vrtića Crnjevo -35 milona dinara
Rekonstrukcija škole Major Ilić Kušići -50 miliona dinara
Rekonstrukcija kotlarnice opštinske zgrade -3 miliona
Rekonstrukcija mosta Crnjevo -28 milona
Završetak UlicE Senjak –Topali 5 miliona
Predmetna sredstva će biti direktno uplaaćena na namenske račune ili sa računa resornih ministarstava. Sredstva su dobijena učestvovanjem na konkursima resornih ministarstava .

Konkurisano je sa još 3 projekta kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima ukupne vrednosti 22 miliona za zamenu azbestnih cevi i to :

Magistralni cevovod zamena azbestnih cevi -Lučka reka-vodovod dužina 240 m cevi F 500. Vrednost prijekta je 3 miliona dinara.
Magistralni cevovod zamena azbestnih cevi -Centar (deo od Zlenog venca ka Vrhu ulice) dužina 350 m cevi F 315 . Vrednost prijekta 4,5 miliona dinara
Magistralni cevovod zamena azbestnih cevi -NIS Jugopetrol-Javor dužina 1200 m cevi F 315. Vrednost prijekta 14,5 miliona dinara.
Rezultati ovog konkursa su u februaru meseca a u lokalnoj samoupravi očekuju pozitivan ishod čime bi se stvorili uslovi za potpunu zamenu azbestnih cevi na magistralnom cevovodu za pijaću vodu.

U nastavku sednice lokalni parlament imenovao je diplomiranog ekonomistu Vladimira Bojanovića za direktora JKP’’Ivanjica’’, podržao odluku o izmenama komunalnih taksi a zeleno svetlo dobio je i program poslovanja JKP’’ Ivanjica’’ u prethodnoj kao i plan rada za narednu godinu kojim je, između ostalog, predviđeno da voda za privredna lica bude skuplja 10 dinara dok će svi korisnici usluge deponovanja smeća plaćati po novom sistemu. Do sada se obračun vršio prema kvadratnom metru objekata a ubuduće će ova usluga, po članu domaćinstva, koštati 189,08 dinara.

Podržano je osnivanje Opštinskog saveta roditelja, formiranje ženske odborničke mreže, kodeks ponašanja službenika i nameštenika, dok je Savet za poljoprivrdu dobio tri nova člana i njime će ubuduće predsedavati odbornica, Vidosava Milenković. Usvojen je i predlog odluke o dodeli stipendija svim učenicima koji su ispunili uslove konkursa. Nakon razmatranja, odbornici su izglasali odluku o izradi plana detaljne regulacije za površinski kop krečnjaka ’’Raščići’’ u Ivanjici.

О Аутору

Financ