Вести

Активности поводом европског дан борбе против трговине људи

18. октобар за Европски дан борбе против трговине људима

Европска Комисија 2007. године прогласила је 18. октобар за Европски дан борбе против трговине људима. Од тада се широм Европе организују активности које имају за циљ подизање свести јавности о проблему и последицама трговине људима. Активности које Црвени крст Србије спроводи имају велики превентивни значај јер су усмерене на децу и младе, као посебно угрожене циљне групе, али и на професионалце који, у свом раду, могу доћи у контакт са жртвама трговине људима.
Све досадашње акције Црвеног крста у Србији поводом обележавања Европског дана борбе против трговине људима оцењене су као веома успешне и запажене су од стране многих релевантних партнера широм земље и региона.
Црвени крст имплементира активности најчешће усмерене на децу предшколског и школског узраста, кроз различите институције, укључујући предшколске установе, основне и средње школе, домове за ученике, домове за децу без родитељског старања, као и установе за рад са децом са сметњама у психофизичком развоју. Поред ове циљне групе, ОЦК у складу са потребама окружења у којима раде спроводе Програм и са родитељима школске деце, корисницима Народних кухиња, Ромима, избеглим и интерно расељеним лицима и незапосленим лицима.
Метод за постизање добрих резултата наше организације у овој области је вршњачка едукација, те фокус овогодишње акције је на указивању на потенцијалне ризике приликом путовања и потребу предузимања адекватних мера опреза.
Поводом обележавања 18. Октобра Црвени крст Ивањица је започео реализацију низ радионица едукативног садржаја у школама и вртићима и подел учесницима едукативни материјал како би се на време упознали са овом проблематиком и предупредили њене негативне последице. Активности ће се одвијати током октобра и новембта месеца.

О Аутору

Financ