Документа

LOGO-širi-resamplovan-cir

Статут Општине ИвањицаAdobe_Reader_PDF

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе Општине ИвањицаAdobe_Reader_PDF

Бирачка местаAdobe_Reader_PDF

Програм прописа незаконито изграђених објекатаAdobe_Reader_PDF

Решење о образовању комисије за попис незаконито изграђених објекатаAdobe_Reader_PDF

Политика квалитета и заштите животне срединеAdobe_Reader_PDF

Кодекс понашања службеника и намештеникаAdobe_Reader_PDF

Правилници:

Правилник о узбуњивањуAdobe_Reader_PDF

Правилник о раду трезора Општине ИвањицаAdobe_Reader_PDF

Модел правилника о категоризацији спортских организацијаword

Модел правилника о финансирању и сви формулариword

Одлуке:

Одлука о установљењу јавног признања- почасни грађанин Општине Ивањицаword

Одлука о установљењу награда и других признања Општине Ивањицаword

Одлука о утврђивању дана Општинеword

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксамаAdobe_Reader_PDF

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксамаAdobe_Reader_PDF

Одлука о додели стипендија свим студентима и ученицима за 2017/18 годинуAdobe_Reader_PDF

Програм пољопривредног земљишта:

1. Годишњи програм-Насловна

1-А.Годишњи Програм 2016. година

2. Садржај-Програм 2017

3. Одлука СО-е Ивањица о доношењу програма

4. Сагласност Министарства на Предлог програма

5. Захтев Министарству за давање сагласности на Предлог програма

6. Позитивно мишљење на Предлог програма

7. Решење о образовању комисије за давање мишљења на Предлог програма

8. Решење о образовању комисије за израду Предлога програма

9. Увод- текстуални део о пољопривредном земљушти

10. Годишњи Програм Ивањица 2017. година – КОНАЧАН

11. Записник комисије за израду Предлога програма

12. Последња страна Програма- Изјава и потписи чланова комисије

Апликациони формулари за финансирање организација у области спорта:

Апликациони формулари о категоризацији спортских организација општине Ивањица:

Апликациони формулари о одобравању и финансирању програма спортских организација општине Ивањица:

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 6

Образац 7

Образац 8

Образац 9

Образац 10

Образац 11

Приручник за финансирање спорта