Актуелности

Инфраструктура

Према подацима који се односе на 2005. годину, на територији општине Ивањица се налази 33 км магистралних и 163 км регионалних путева. О овим путевима се стара Републичка дирекција за путеве. Магистрални пут ван града је у добром стању, док је део који пролази кроз град у дужини од 6км знатно оштећен. Није изграђена деоница Магистралног пута М21.1 Куманица – Брњица, у дужини од 21 м.
Дужина изграђених деоница регионалних путева је 121 м, од чега на половини те дужине није изграђен други слој асфалта, док остатак захтева рехабилитацију постојећег коловоза.
Преко 30 км регионалних путева је макадамског карактера и захтева потпуну модернизацију са објектима, укључујући изградњу три моста. Преглед регионалних путева, са постојећим стањем, је дат у наставку.

Р 116: Бук – Брадуљица – Студеница – Ушће, комплетно завршен, дужина 60 километара.

Р117: Гуча – Сјеница, завршена деоница у дужини од 53 километра.

Р 227б: Лучка Река – Луке – Каона, дужине 16 км, од чега је 10,5 км са асфалтним застором. У плану наставак изградње ове веома важне саобраћајнице, која би Ивањицу повезала са Краљевом.

Р 230: Прилике – Јасенова – Беле Земље дужине од 36 км, комплетно завршен 2010. године. Најкраћа веза овог краја са Црном Гором и Јадранским приморјем.

Р 272: Куманица – Дуга Пољана, дужина 30 км. Деоница од 13,5 км је асфалтирана. У међувремену асфалтирана деоница од Међугорја ка Голијској Реци, остало да се заврши 1,3 км. У плану реконструкција 3,2 км односно приклучење на магистрални пут М 21.1 у Куманици.

Општина се стара о 18 локалних путева чија је дужина 174 км и о некатегорисаним путевима о чијој дужини не постоје релевантни подаци, али се предпоставља да је укупна дужина ових путева око 3.600км.
Локални путеви који су скупштинским одлукама проглашени за локалне су:

Грабовица – Бела Црква дужине 15км,
Међуречје – Ерчеге, дужине 25км.
Шанчеви – Ковиље, дужине 6км.
Брадуљица – Девићи – Остатија, дужине 20км.
Стража – Осоница, дужине 7 км..
Буковица – Лиса – Биоча, дужине 9 км.
Марина Река – Венац – Вучковица, дужине 14 км.
Прилике – Горње Радаљево – Лиса, дужине 8 км. Под асфалтом је 2 км.
Маловићи – Масларске воденице, дужине 10 км.
Римски Мост – Глеђица, дужине 7 км.
Међугорје – Беле Воде – Саставци, дужина пута је 16 км.
Ивањица – Глијеча, дужина пута 5 км,
Катићи – Глог – Мочиоци, дужина 8 км,
Девићи – Брусник, дужина 8 км,
Мазгит – Венац дужина 4 км.
Трње – Луке, дужина пута 3 км,
Бела Црква – Катићи, дужине 4 км,.
Биљеге – Чепово – Бјелуша, дужине 5 км
Од укупне мреже локалних путева, асфалтирано је 71,5км, 86,5км је са туцаничким застором, а 16км је са земљаним коловозом.

Ради се на припреми документације за уређење паркинг простора у граду, који би знатно растеретио веома густ саобраћај. Изградња ауто пута Београд – Бољаре који пролази кроз нашу општину, у значајној мери би допринела економском развоју Моравичког краја, подручја Голије и Пештера.

Електрификација, гасификација и грејање

Трафостаница 110/35 кВ «Ивањица», далеководи 35 кВ и трафостанице 35/10 кВ су примарни високонапонски објекти путем којих се врши дистрибуција електричне енергије до потрошача на подручју општине Ивањица. Из истог система се електричном енергијом напаја и насеље Латвица које припада општини Ариље.

Капацитети трафостанице 110/35 кВ «Ивањица» су задовољавајући за дужи временски период. Што се тиче трафостаница типа 35/10 кВ , шест је распоређено у градском и приградском подручју, а две у сеоском подручју. Сви постојећи водови 35 кВ су на челично-решеткастим стубовима, који имају задовољавајуће преносне капацитете. Трафостанице 35/10 кВ су у грађевинском смислу доста добре. Свим трафостаницама у општини, потребно је извршити реконструкцију релејне заштите и локалне аутоматике, уз увођење система даљинског управљања и надзора.

Захваљујући интензивној изградњи нових и реконструкцији постојећих мрежа у претходном периоду, нисконапонске мреже имају доста добру структуру. Нисконапонска мрежа је разведена на бетонским, а мањим делом на дрвеним, импрегнираним стубовима. На градском подручју нисконапонска мрежа је углавном изведена кабловима.
Електродистрибутивни систем општине Ивањица се снабдева из једне од најстаријих хидроцентрала у Србији. Изграђена је 1911. године, од када је била у непрекидном раду.

Степен електрификације општине Ивањица износи преко 90 %. Сва насеља на подручју општине Ивањица су електрифицирана и у њима је до сада на електродистрибутивну мрежу прикључено 12.283 домаћинстава и 1.174 пословних потрошача.

Поред реконструкције високонапонске и нисконапонске електро мреже, неопходна је изградња другог вода 110 кВ из правца Пожеге или Гуче, изградња нових и реконструкција постојећих трафостаница. У току је комплетна реконструкција и санација грађевинског дела хидроелектране Моравица, уз модернизацију и увођење система даљинског управљања.

Гасна и топловодна мрежа још увек не постоје у општини Ивањица, али се интензивно ради на пројектима гасификације. Према пројектној документацији и студији изводљивости, гасификацијом ће бити обухваћен простор од Прилика до Бука, са могућношћу продужења трасе примарног гасовода према Голији.

О Аутору

Financ