Вести

Ивањица добила за санацију мостова, школе и Медицине рада преко 94 милиона динара

За санацију једанаест мостова и школе у Међуречју, оштећених у мартовским поплавама, Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије одобрила је Ивањичкој општини 94. 105. 000 динара. Конкретно, за обнову мостова 53 205 000 динара док је за школу издвојено 27 000 000 динара. Средства од 13 900 000 динара намењена су реконструкцији зграде Медицине рада у Ивањици.
Ово је од изузетног значаја за општину Ивањица, јер се решавају проблеми настали услед поплава у марту 2016. године. За поменуте пројекте расписане су јавне набавке. Отварање је 24. 12. 2016. године док је извођење радова планирано у првом или другом кварталу наредне године. Пројекат санације мостова и школе припремио је одсек за Локални економски развој, а читав буџет биће финансиран републичким средствима(Влада Републике Србије-Канцеларија за јавна улагања) без учешћа општине Ивањица.
Радиће се следећи мостови:
1. Мост на реци Грабовици (9,0 км.) општински пут Грабовица- Бела Црква
2. Мост на реци Грабовици (8,0 км.) општински пут Грабовица- Бела Црква
3. Мост на реци Грабовици (6,0 км.) општински пут Грабовица- Бела Црква
4. Мост на реци Грабовици (5,5 км.) општински пут Грабовица- Бела Црква
5. Мост на реци Грабовици (2,0 км) општински пут Грабовица- Бела Црква
6. Мост на реци Љупчи (4 км.) општински пут Миловићи – Масларске воденице
7. Мост на реци Љупчи (3,5км.) општински пут Миловићи – Масларске воденице
8. Мост на реци Љупчи (3 км.) општински пут Миловићи – Масларске воденице
9. Мост на Рашћанској реци
10. Мост у Мочиоцима ( код ОШ Мићо Матовић)
11. Мост на Осоничкој реци, некатегорисани пут Осоница-Бошковићи
12. Адаптација и санација школске зграде ОШ „Вучић Величковић“ на кат парц 4159/1 КО РОКЦИ

О Аутору

Financ