Вести Конкурси и обавештења

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Ивањица

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ивањица» број 2/2009), председник општине Ивањица је дана 13.09.2016. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА

и расписује

 О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

 ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ивањица у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена Депозит Период закупа Степен заштите
( дин / ха) (дин) 20% (год)
БЕДИНА ВАРОШ 1 0,55 1900,00 210,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 2 0,5742 1900,00 220,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 3 0,8091 6100,00 990,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 4 0,1966 1900,00 80,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 5 0,2477 8700,00 430,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 6 0,31 1900,00 120,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 7 0,6029 8700,00 1040,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 8 0,056 6100,00 70,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 9 0,3012 1300,00 80,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 10 0,3452 1900,00 130,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 11 0,036 8700,00 70,00 1
БЕДИНА ВАРОШ 12 0,0555 6100,00 70,00 1
БРАТЉЕВО 13 0,0151 1300,00 10,00 1
БРАТЉЕВО 14 0,384 1300,00 100,00 1
БРАТЉЕВО 15 0,0439 1300,00 20,00 1
БРАТЉЕВО 16 0,1654 1300,00 50,00 1
БРАТЉЕВО 17 0,299 6100,00 370,00 1
БРАТЉЕВО 18 0,0699 1900,00 30,00 1
БРАТЉЕВО 19 0,546 7600,00 830,00 1
БРАТЉЕВО 20 0,6882 5100,00 700,00 1
БРАТЉЕВО 21 0,1157 3800,00 90,00 1
БРАТЉЕВО 22 0,5413 3800,00 410,00 1
БРАТЉЕВО 23 0,8195 1900,00 300,00 1
БРЕЗОВА 24 0,158 1600,00 50,00 1
БРЕЗОВА 25 0,0321 5100,00 40,00 1
БРЕЗОВА 26 0,4948 1300,00 130,00 1
БРЕЗОВА 27 0,0678 5100,00 70,00 1
БРЕЗОВА 28 0,0511 5100,00 60,00 1
БРЕЗОВА 29 0,0314 5100,00 40,00 1
БРЕЗОВА 30 0,9035 1300,00 230,00 1
БРЕЗОВА 31 1,118 1300,00 280,00 1
БРЕЗОВА 32 1,2943 1900,00 480,00 1
БРЕЗОВА 33 1,1437 1900,00 420,00 1
БРЕЗОВА 34 0,1747 1100,00 40,00 1
БРЕЗОВА 35 0,1225 1600,00 40,00 1
БРЕЗОВА 36 0,0877 6100,00 110,00 1
БРЕЗОВА 37 0,0798 2300,00 40,00 1
БРЕЗОВА 38 0,0275 6100,00 40,00 1
БРЕЗОВА 39 0,0804 6100,00 100,00 1
БРЕЗОВА 40 0,0346 9700,00 70,00 1
БРЕЗОВА 41 0,0804 9700,00 160,00 1
БРЕЗОВА 42 0,1299 6100,00 160,00 1
БРЕЗОВА 43 0,195 6100,00 240,00 1
БРЕЗОВА 44 0,4885 6100,00 600,00 1
БРЕЗОВА 45 0,9804 1900,00 360,00 1
БРЕЗОВА 46 0,8015 1900,00 300,00 1
БРЕЗОВА 47 0,1793 1900,00 70,00 1
БРЕЗОВА 48 0,1207 6100,00 150,00 1
БРЕЗОВА 49 0,115 1600,00 40,00 1
БРЕЗОВА 50 1,2173 1600,00 370,00 1
БРЕЗОВА 51 0,3694 1600,00 120,00 1
БРЕЗОВА 52 0,1734 6100,00 220,00 1
БРЕЗОВА 53 0,1136 9700,00 220,00 1
БРЕЗОВА 54 0,1399 5100,00 150,00 1
БРЕЗОВА 55 0,4977 6100,00 610,00 1
БРЕЗОВА 56 0,1302 6100,00 160,00 1
БРЕЗОВА 57 1,0208 3800,00 760,00 1
БРЕЗОВА 58 0,3323 3800,00 250,00 1
БРЕЗОВА 59 0,7067 3800,00 530,00 1
БРЕЗОВА 60 0,4867 5100,00 490,00 1
БРЕЗОВА 61 0,2559 5100,00 260,00 1
БРЕЗОВА 62 0,2007 5100,00 210,00 1
БРЕЗОВА 63 0,0385 9700,00 80,00 1
БРЕЗОВА 64 0,0881 6100,00 110,00 1
БРЕЗОВА 65 0,006 9700,00 20,00 1
БРЕЗОВА 66 0,054 6100,00 70,00 1
БРЕЗОВА 67 0,3977 6100,00 490,00 1
БРЕЗОВА 68 0,1411 6100,00 180,00 1
БРУСНИК 69 0,3132 1600,00 100,00 1
БРУСНИК 70 0,3118 1900,00 120,00 1
БРУСНИК 71 0,43 1600,00 130,00 1
БРУСНИК 72 0,383 3800,00 290,00 1
БРУСНИК 73 0,5769 1900,00 220,00 1
БРУСНИК 74 0,8417 5100,00 850,00 1
БРУСНИК 75 1,3106 3800,00 980,00 1
БРУСНИК 76 1,4632 1900,00 540,00 1
БРУСНИК 77 0,028 1100,00 10,00 1
БРУСНИК 78 0,024 1600,00 10,00 1
БРУСНИК 79 0,2678 1100,00 60,00 1
БРУСНИК 80 0,0902 1300,00 30,00 1
БРУСНИК 81 1,9186 1600,00 580,00 1
БРУСНИК 82 0,3757 1600,00 120,00 1
БРУСНИК 83 0,4796 1100,00 100,00 1
БРУСНИК 84 2,1579 1600,00 660,00 1
БРУСНИК 85 0,6505 1300,00 160,00 1
БРУСНИК 86 0,6184 1300,00 160,00 1
БРУСНИК 87 1,9142 1300,00 470,00 1
БРУСНИК 88 0,7895 1300,00 200,00 1
БРУСНИК 89 0,1464 1600,00 50,00 1
БРУСНИК 90 0,385 1900,00 150,00 1
БРУСНИК 91 26,3443 1600,00 7940,00 1
БРУСНИК 92 5,0423 1600,00 1520,00 1
БРУСНИК 93 0,07 5100,00 80,00 1
БРУСНИК 94 0,1948 1600,00 60,00 1
БРУСНИК 95 2,6921 1600,00 820,00 1
БРУСНИК 96 3 1600,00 910,00 1
БРУСНИК 97 3,547 1600,00 1070,00 1
БРУСНИК 98 1 1900,00 370,00 1
БУДОЖЕЉА 99 0,7744 1300,00 190,00 1
БУДОЖЕЉА 100 0,4335 1300,00 110,00 1
БУДОЖЕЉА 101 0,0712 1900,00 30,00 1
БУДОЖЕЉА 102 0,175 1300,00 50,00 1
БУДОЖЕЉА 103 0,1235 1600,00 40,00 1
БУДОЖЕЉА 104 0,2077 1600,00 70,00 1
БУДОЖЕЉА 105 0,5993 1600,00 190,00 1
БУДОЖЕЉА 106 0,1395 1600,00 50,00 1
БУДОЖЕЉА 107 0,1991 1600,00 60,00 1
БУДОЖЕЉА 108 0,7606 1600,00 230,00 1
ДАЈИЋИ 109 0,2004 1900,00 80,00 1
ДАЈИЋИ 110 1,0421 1900,00 390,00 1
ДАЈИЋИ 111 0,3831 1900,00 150,00 1
ДАЈИЋИ 112 0,164 1300,00 40,00 1
ДАЈИЋИ 113 0,3446 1300,00 90,00 1
ДАЈИЋИ 114 0,0506 1300,00 20,00 1
ДАЈИЋИ 115 0,828 1300,00 210,00 1
ДАЈИЋИ 116 0,1499 1300,00 40,00 1
ДАЈИЋИ 117 0,0262 1900,00 10,00 1
ДАЈИЋИ 118 0,4049 5100,00 410,00 1
ДАЈИЋИ 119 0,0988 5100,00 100,00 1
ДАЈИЋИ 120 0,1914 1100,00 40,00 1
ДАЈИЋИ 121 0,1902 6100,00 240,00 1
ДАЈИЋИ 122 0,0894 1300,00 30,00 1
ДАЈИЋИ 123 0,348 1600,00 110,00 1
ДАЈИЋИ 124 0,194 1300,00 50,00 1
ДАЈИЋИ 125 0,328 1600,00 100,00 1
ДАЈИЋИ 126 0,264 1300,00 70,00 1
ДАЈИЋИ 127 0,441 1300,00 110,00 1
ДАЈИЋИ 128 6,6868 1600,00 2020,00 1
ДАЈИЋИ 129 0,9618 1600,00 290,00 1
ДАЈИЋИ 130 1,1089 1600,00 340,00 1
ДАЈИЋИ 131 0,4463 1600,00 140,00 1
ДАЈИЋИ 132 1,1153 5100,00 1120,00 1
ДАЈИЋИ 133 0,703 1600,00 220,00 1
ДАЈИЋИ 134 2,7492 1600,00 830,00 1
ДАЈИЋИ 135 0,0644 5100,00 70,00 1
ДАЈИЋИ 136 0,0944 1100,00 20,00 1
ДАЈИЋИ 137 0,552 6100,00 680,00 1
ДАЈИЋИ 138 0,854 6100,00 1050,00 1
ДАЈИЋИ 139 0,291 1900,00 110,00 1
ДАЈИЋИ 140 0,809 1900,00 300,00 1
ДЕРЕТИН 141 0,0878 1300,00 30,00 1
ДЕРЕТИН 142 0,092 1300,00 30,00 1
ДЕРЕТИН 143 0,052 1300,00 20,00 1
ДЕРЕТИН 144 1,2665 5100,00 1280,00 1
ДЕРЕТИН 145 1,4348 1900,00 530,00 1
ДЕРЕТИН 146 0,0763 1900,00 30,00 1
ДОБРИ ДО 147 0,5941 1300,00 150,00 1
ДОБРИ ДО 148 0,4669 1300,00 120,00 1
ДОБРИ ДО 149 0,3748 6100,00 460,00 1
ДОБРИ ДО 150 0,8089 1300,00 200,00 1
ДОБРИ ДО 151 0,516 1900,00 190,00 1
ДОБРИ ДО 152 0,5479 1600,00 170,00 1
ДОБРИ ДО 153 0,3085 5100,00 310,00 1
ДОБРИ ДО 154 4,3362 1900,00 1590,00 1
ДОБРИ ДО 155 5,6596 1600,00 1710,00 1
ДОБРИ ДО 156 0,2685 1900,00 100,00 1
ДОБРИ ДО 157 1,9005 1900,00 700,00 1
ДОБРИ ДО 158 0,0841 1300,00 30,00 1
ДОБРИ ДО 159 0,4 5100,00 410,00 1
ДОБРИ ДО 160 0,1728 6100,00 220,00 1
ДОБРИ ДО 161 0,219 6100,00 270,00 1
ДОБРИ ДО 162 0,5183 1900,00 190,00 1
ДОБРИ ДО 163 1,4184 1600,00 430,00 1
ДОБРИ ДО 164 1,1247 1300,00 280,00 1
ДОБРИ ДО 165 0,2355 1900,00 90,00 1
ДОБРИ ДО 166 0,5695 1300,00 140,00 1
ДОБРИ ДО 167 0,2978 5100,00 300,00 1
ДОБРИ ДО 168 0,0617 5100,00 70,00 1
ДОБРИ ДО 169 0,1419 5100,00 150,00 1
ДОБРИ ДО 170 2,0105 1600,00 610,00 1
ДОБРИ ДО 171 0,7498 1600,00 230,00 1
ДОБРИ ДО 172 0,5607 1600,00 170,00 1
ДОБРИ ДО 173 0,8289 1900,00 310,00 1
ДОБРИ ДО 174 0,6979 1900,00 260,00 1
ДОБРИ ДО 175 0,9469 1900,00 350,00 1
ДОБРИ ДО 176 2,1058 1900,00 780,00 1
ДОБРИ ДО 177 0,1277 1900,00 50,00 1
ДОБРИ ДО 178 0,0726 1900,00 30,00 1
ДОБРИ ДО 179 0,1599 6100,00 200,00 1
ДОБРИ ДО 180 0,3956 1900,00 150,00 1
ДОБРИ ДО 181 0,3055 1900,00 120,00 1
ДОБРИ ДО 182 1,154 1600,00 350,00 1
ДОБРИ ДО 183 2,3297 1600,00 710,00 1
ДОБРИ ДО 184 2,3561 1600,00 710,00 1
ДОБРИ ДО 185 0,9903 1900,00 370,00 1
ДОБРИ ДО 186 6,9732 1900,00 2560,00 1
ДОБРИ ДО 187 4,4048 1900,00 1620,00 1
ДОБРИ ДО 188 1,1001 1900,00 410,00 1
ДОБРИ ДО 189 2,458 1600,00 750,00 1
ДОБРИ ДО 190 0,2506 1300,00 70,00 1
ДОБРИ ДО 191 0,6314 1300,00 160,00 1
ДОБРИ ДО 192 1,8886 1600,00 570,00 1
ДОБРИ ДО 193 0,1638 5100,00 170,00 1
ДОБРИ ДО 194 2 1300,00 490,00 1
ДОБРИ ДО 195 2 1300,00 490,00 1
ДОБРИ ДО 196 1,0386 1600,00 320,00 1
ДОБРИ ДО 197 0,7266 1900,00 270,00 1
ДОБРИ ДО 198 1,3431 1900,00 500,00 1
ДОБРИ ДО 199 0,7639 1900,00 280,00 1
ДОБРИ ДО 200 0,7997 1600,00 250,00 1
ДОБРИ ДО 201 1,1915 1900,00 440,00 1
ДОБРИ ДО 202 0,2013 1900,00 80,00 1
ДОБРИ ДО 203 0,2177 1900,00 80,00 1
ДОБРИ ДО 204 0,449 1900,00 170,00 1
ДОБРИ ДО 205 0,2527 1900,00 100,00 1
ДОБРИ ДО 206 0,3144 1900,00 120,00 1
ДОБРИ ДО 207 0,1063 6100,00 130,00 1
ДОБРИ ДО 208 0,5397 6100,00 660,00 1
ДОБРИ ДО 209 0,1244 6100,00 160,00 1
ДОБРИ ДО 210 1,2428 5100,00 1250,00 1
ДОБРИ ДО 211 0,1173 5100,00 120,00 1
ДОБРИ ДО 212 1,142 1900,00 420,00 1
ДОБРИ ДО 213 1,156 1900,00 430,00 1
ДОБРИ ДО 214 0,0882 5100,00 90,00 1
ДОБРИ ДО 215 0,0812 5100,00 90,00 1
ДОБРИ ДО 216 0,3018 1600,00 100,00 1
ДУБРАВА 217 0,3551 1900,00 130,00 1
ДУБРАВА 218 0,04 2600,00 30,00 1
ДУБРАВА 219 0,8325 6100,00 1020,00 1
ДУБРАВА 220 1,1382 5100,00 1150,00 1
ДУБРАВА 221 6,3836 3600,00 4580,00 1
ДУБРАВА 222 0,3476 1600,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 223 1,9542 1600,00 590,00 1
ЕРЧЕГЕ 224 14,797 1300,00 3610,00 1
ЕРЧЕГЕ 225 0,063 7600,00 100,00 1
ЕРЧЕГЕ 226 0,0205 8700,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 227 0,0082 6100,00 10,00 1
ЕРЧЕГЕ 228 0,0474 2300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 229 20,0559 1600,00 6050,00 1
ЕРЧЕГЕ 230 0,6877 5100,00 700,00 1
ЕРЧЕГЕ 231 0,6863 5100,00 690,00 1
ЕРЧЕГЕ 232 0,6747 5100,00 680,00 1
ЕРЧЕГЕ 233 0,1731 1300,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 234 0,1243 5100,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 235 0,5061 1300,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 236 0,5765 1300,00 150,00 1
ЕРЧЕГЕ 237 0,2151 1300,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 238 0,5519 1300,00 140,00 1
ЕРЧЕГЕ 239 0,1677 1300,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 240 0,1182 1300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 241 0,7116 1900,00 270,00 1
ЕРЧЕГЕ 242 0,4043 1600,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 243 0,4287 1600,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 244 0,1004 1300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 245 0,2938 1900,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 246 0,0554 1300,00 20,00 1
ЕРЧЕГЕ 247 0,2267 1300,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 248 0,1385 1300,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 249 0,6395 5100,00 650,00 1
ЕРЧЕГЕ 250 0,6124 5100,00 620,00 1
ЕРЧЕГЕ 251 0,3314 1300,00 90,00 1
ЕРЧЕГЕ 252 0,1451 6100,00 180,00 1
ЕРЧЕГЕ 253 0,7895 1900,00 290,00 1
ЕРЧЕГЕ 254 0,2977 1300,00 80,00 1
ЕРЧЕГЕ 255 0,2967 1900,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 256 0,2518 1900,00 100,00 1
ЕРЧЕГЕ 257 0,1583 1900,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 258 0,4451 1900,00 170,00 1
ЕРЧЕГЕ 259 0,292 1900,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 260 0,2944 6100,00 360,00 1
ЕРЧЕГЕ 261 0,3836 1900,00 150,00 1
ЕРЧЕГЕ 262 0,7643 6100,00 940,00 1
ЕРЧЕГЕ 263 1,9523 1900,00 720,00 1
ЕРЧЕГЕ 264 1,4084 1900,00 520,00 1
ЕРЧЕГЕ 265 0,0892 1900,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 266 0,7514 1900,00 280,00 1
ЕРЧЕГЕ 267 0,5035 1900,00 190,00 1
ЕРЧЕГЕ 268 1,5105 1900,00 560,00 1
ЕРЧЕГЕ 269 1,2928 2300,00 590,00 1
ЕРЧЕГЕ 270 0,0448 2300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 271 0,3483 1900,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 272 0,1801 6100,00 220,00 1
ЕРЧЕГЕ 273 0,2399 6100,00 300,00 1
ЕРЧЕГЕ 274 0,1393 6100,00 170,00 1
ЕРЧЕГЕ 275 1,5244 1900,00 560,00 1
ЕРЧЕГЕ 276 1,2442 2300,00 570,00 1
ЕРЧЕГЕ 277 2,0719 1900,00 760,00 1
ЕРЧЕГЕ 278 0,2919 1300,00 80,00 1
ЕРЧЕГЕ 279 0,1749 6100,00 220,00 1
ЕРЧЕГЕ 280 0,1217 6100,00 150,00 1
ЕРЧЕГЕ 281 2,2206 1900,00 820,00 1
ЕРЧЕГЕ 282 2,5192 1900,00 930,00 1
ЕРЧЕГЕ 283 0,2461 2300,00 120,00 1
ЕРЧЕГЕ 284 0,5072 2300,00 230,00 1
ЕРЧЕГЕ 285 0,3975 2300,00 180,00 1
ЕРЧЕГЕ 286 0,161 2300,00 80,00 1
ЕРЧЕГЕ 287 2,2765 1900,00 840,00 1
ЕРЧЕГЕ 288 0,2842 5100,00 290,00 1
ЕРЧЕГЕ 289 0,0783 5100,00 80,00 1
ЕРЧЕГЕ 290 0,1313 1900,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 291 0,1675 1600,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 292 0,1037 1600,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 293 0,1338 1600,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 294 0,4366 1600,00 140,00 1
ЕРЧЕГЕ 295 0,0867 6100,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 296 0,7677 1900,00 290,00 1
ЕРЧЕГЕ 297 0,1074 1900,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 298 0,3159 1600,00 100,00 1
ЕРЧЕГЕ 299 0,1549 1900,00 60,00 1
ЕРЧЕГЕ 300 0,168 1900,00 70,00 1
ЕРЧЕГЕ 301 0,6498 1600,00 200,00 1
ЕРЧЕГЕ 302 0,2649 1300,00 70,00 1
ЕРЧЕГЕ 303 0,1744 1300,00 50,00 1
ЕРЧЕГЕ 304 0,1292 5100,00 130,00 1
ЕРЧЕГЕ 305 0,1551 5100,00 160,00 1
ЕРЧЕГЕ 306 0,156 1300,00 40,00 1
ЕРЧЕГЕ 307 0,1083 1300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 308 0,1152 1300,00 30,00 1
ЕРЧЕГЕ 309 0,0498 1300,00 20,00 1
ЕРЧЕГЕ 310 0,1072 5100,00 110,00 1
ЕРЧЕГЕ 311 0,4561 6100,00 560,00 1
ЕРЧЕГЕ 312 1,171 5100,00 1180,00 1
ЕРЧЕГЕ 313 1,3333 3800,00 990,00 1
ЕРЧЕГЕ 314 0,4019 5100,00 410,00 1
ЕРЧЕГЕ 315 1,1446 5100,00 1150,00 1
ЕРЧЕГЕ 316 0,4828 5100,00 490,00 1
ЕРЧЕГЕ 317 0,7982 5100,00 810,00 1
ЕРЧЕГЕ 318 0,3635 5100,00 370,00 1
ЕРЧЕГЕ 319 1,4495 2300,00 660,00 1
ЕРЧЕГЕ 320 0,7954 1600,00 240,00 1
ЕРЧЕГЕ 321 0,2671 1300,00 70,00 1
ЕРЧЕГЕ 322 0,3389 5100,00 350,00 1
ГЛЕЂИЦА 323 0,1389 5100,00 140,00 1
ГЛЕЂИЦА 324 0,065 5100,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 325 0,0626 5100,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 326 0,0292 5100,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 327 0,1767 1900,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 328 0,0657 6100,00 90,00 1
ГЛЕЂИЦА 329 0,095 2300,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 330 0,1451 5100,00 150,00 1
ГЛЕЂИЦА 331 0,0145 1300,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 332 0,009 7600,00 20,00 1
ГЛЕЂИЦА 333 0,0055 7600,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 334 0,0176 1900,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 335 0,0171 7600,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 336 0,0323 1900,00 20,00 1
ГЛЕЂИЦА 337 0,0572 1600,00 20,00 1
ГЛЕЂИЦА 338 0,3593 1300,00 90,00 1
ГЛЕЂИЦА 339 0,121 5100,00 130,00 1
ГЛЕЂИЦА 340 0,1606 5100,00 170,00 1
ГЛЕЂИЦА 341 0,0873 1300,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 342 0,3761 1300,00 100,00 1
ГЛЕЂИЦА 343 0,2686 1600,00 90,00 1
ГЛЕЂИЦА 344 0,2667 1600,00 90,00 1
ГЛЕЂИЦА 345 0,2265 1600,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 346 0,1765 1600,00 60,00 1
ГЛЕЂИЦА 347 0,1076 1300,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 348 0,2084 5100,00 210,00 1
ГЛЕЂИЦА 349 2,1056 1600,00 640,00 1
ГЛЕЂИЦА 350 0,8378 1600,00 260,00 1
ГЛЕЂИЦА 351 0,0556 5100,00 60,00 1
ГЛЕЂИЦА 352 0,2104 1300,00 60,00 1
ГЛЕЂИЦА 353 0,1394 1600,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 354 0,0749 5100,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 355 0,1009 5100,00 110,00 1
ГЛЕЂИЦА 356 0,0751 5100,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 357 0,1214 1600,00 40,00 1
ГЛЕЂИЦА 358 0,0174 1600,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 359 0,0598 6100,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 360 0,0344 6100,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 361 0,1382 5100,00 140,00 1
ГЛЕЂИЦА 362 0,0372 5100,00 40,00 1
ГЛЕЂИЦА 363 0,1971 5100,00 200,00 1
ГЛЕЂИЦА 364 0,1134 1300,00 30,00 1
ГЛЕЂИЦА 365 0,1692 1300,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 366 0,1198 5100,00 130,00 1
ГЛЕЂИЦА 367 0,0626 1600,00 20,00 1
ГЛЕЂИЦА 368 0,0645 5100,00 70,00 1
ГЛЕЂИЦА 369 0,1346 5100,00 140,00 1
ГЛЕЂИЦА 370 0,0215 1600,00 10,00 1
ГЛЕЂИЦА 371 0,2453 1600,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 372 0,145 1600,00 50,00 1
ГЛЕЂИЦА 373 0,2617 1600,00 80,00 1
ГЛЕЂИЦА 374 0,1815 1600,00 60,00 1
ГЛЕЂИЦА 375 3,3378 5100,00 3360,00 1
ГРАДАЦ 376 0,3777 1300,00 100,00 1
ГРАДАЦ 377 0,2759 1300,00 70,00 1
ГРАДАЦ 378 0,1326 1300,00 40,00 1
ГРАДАЦ 379 0,3119 1300,00 80,00 1
ГРАДАЦ 380 0,5588 1600,00 170,00 1
ГРАДАЦ 381 0,1219 1300,00 30,00 1
ГРАДАЦ 382 0,1055 1600,00 40,00 1
ГРАДАЦ 383 0,7205 1600,00 220,00 1
ГРАДАЦ 384 0,803 1600,00 250,00 1
ГРАДАЦ 385 1,649 1600,00 500,00 1
ГРАДАЦ 386 0,4574 1900,00 170,00 1
ГРАДАЦ 387 1,8812 1600,00 570,00 1
ИВАЊИЦА 388 0,25 8700,00 440,00 1
ИВАЊИЦА 389 0,4 1900,00 150,00 1
ИВАЊИЦА 390 0,1395 2300,00 70,00 1
ИВАЊИЦА 391 0,4207 9700,00 820,00 1
ИВАЊИЦА 392 0,4 8700,00 690,00 1
КОМАДИНЕ 393 0,0173 1100,00 10,00 1
КОМАДИНЕ 394 0,0182 3800,00 20,00 1
КОМАДИНЕ 395 0,5431 5100,00 550,00 1
КОМАДИНЕ 396 0,7379 5100,00 750,00 1
КОМАДИНЕ 397 0,3084 5100,00 310,00 1
КОРИТНИК 398 0,044 1100,00 10,00 1
КОРИТНИК 399 0,1282 1100,00 30,00 1
КОРИТНИК 400 0,2927 1600,00 90,00 1
КОРИТНИК 401 0,2219 1100,00 50,00 1
КОРИТНИК 402 1,0295 1300,00 260,00 1
КОРИТНИК 403 0,6 6100,00 740,00 1
КОРИТНИК 404 0,553 5100,00 560,00 1
КОРИТНИК 405 1,293 5100,00 1300,00 1
КОРИТНИК 406 0,214 1300,00 60,00 1
КОРИТНИК 407 1,007 1300,00 250,00 1
КОРИТНИК 408 0,6065 5100,00 610,00 1
КОРИТНИК 409 1,251 1600,00 380,00 1
КОРИТНИК 410 0,18 1600,00 60,00 1
КОРИТНИК 411 0,3153 1600,00 100,00 1
КОРИТНИК 412 0,3165 1600,00 100,00 1
КОРИТНИК 413 0,27 1600,00 90,00 1
КОРИТНИК 414 1,55 1300,00 380,00 1
КОРИТНИК 415 1,3311 1600,00 410,00 1
КОРИТНИК 416 0,0853 1300,00 30,00 1
КОРИТНИК 417 0,08 1600,00 30,00 1
КОРИТНИК 418 0,409 1600,00 130,00 1
КОРИТНИК 419 0,6606 1300,00 170,00 1
КОРИТНИК 420 0,9604 1300,00 240,00 1
КОРИТНИК 421 0,533 1600,00 170,00 1
КОРИТНИК 422 0,6299 1600,00 190,00 1
КОСОВИЦА 423 0,5325 1600,00 170,00 1
КУМАНИЦА 424 0,6574 1300,00 170,00 1
КУМАНИЦА 425 0,3524 1300,00 90,00 1
КУМАНИЦА 426 1,6175 1300,00 400,00 1
КУМАНИЦА 427 1,0611 1900,00 390,00 1
КУМАНИЦА 428 0,1291 5100,00 130,00 1
КУМАНИЦА 429 0,0689 1600,00 30,00 1
КУМАНИЦА 430 0,2331 1600,00 80,00 1
КУМАНИЦА 431 0,9778 1900,00 360,00 1
КУМАНИЦА 432 0,6832 1900,00 250,00 1
КУМАНИЦА 433 0,463 1900,00 170,00 1
КУМАНИЦА 434 1,0998 1900,00 410,00 1
КУМАНИЦА 435 1,2241 1900,00 450,00 1
КУМАНИЦА 436 3,1011 1900,00 1140,00 1
КУМАНИЦА 437 0,8646 1900,00 320,00 1
КУМАНИЦА 438 0,0055 1900,00 10,00 1
КУМАНИЦА 439 0,1675 3300,00 110,00 1
КУМАНИЦА 440 0,1989 1900,00 80,00 1
КУМАНИЦА 441 0,6737 1900,00 250,00 1
КУШИЋИ 442 0,017 1900,00 10,00 1
КУШИЋИ 443 0,165 1300,00 50,00 1
КУШИЋИ 444 0,383 6100,00 470,00 1
КУШИЋИ 445 1,9718 2300,00 900,00 1
КУШИЋИ 446 0,2397 2300,00 110,00 1
КУШИЋИ 447 0,6 2300,00 280,00 1
КУШИЋИ 448 0,1524 1900,00 60,00 1
КУШИЋИ 449 0,1187 5100,00 120,00 1
КУШИЋИ 450 0,2644 1900,00 100,00 1
КУШИЋИ 451 0,1106 5100,00 120,00 1
КУШИЋИ 452 0,4282 1900,00 160,00 1
КУШИЋИ 453 0,3564 1900,00 140,00 1
КУШИЋИ 454 0,024 2300,00 20,00 1
КУШИЋИ 455 0,0466 1900,00 20,00 1
КУШИЋИ 456 0,1685 2300,00 80,00 1
КУШИЋИ 457 0,474 1900,00 180,00 1
КУШИЋИ 458 0,2 1600,00 70,00 1
КУШИЋИ 459 0,708 1900,00 260,00 1
КУШИЋИ 460 0,772 1900,00 290,00 1
КУШИЋИ 461 0,8721 1900,00 320,00 1
КУШИЋИ 462 0,04 5100,00 50,00 1
КУШИЋИ 463 0,8358 1600,00 260,00 1
КУШИЋИ 464 1,1685 1600,00 360,00 1
КУШИЋИ 465 0,1867 1900,00 70,00 1
КУШИЋИ 466 4,3487 1900,00 1600,00 1
КУШИЋИ 467 0,3475 1900,00 130,00 1
КУШИЋИ 468 0,6128 1900,00 230,00 1
КУШИЋИ 469 0,076 1600,00 30,00 1
КУШИЋИ 470 3,7216 1900,00 1370,00 1
КУШИЋИ 471 0,902 1600,00 280,00 1
КУШИЋИ 472 10,4701 1900,00 3830,00 1
КУШИЋИ 473 1,3626 1600,00 420,00 1
КУШИЋИ 474 0,1444 5100,00 150,00 1
КУШИЋИ 475 0,0802 5100,00 90,00 1
КУШИЋИ 476 1,3742 1600,00 420,00 1
КУШИЋИ 477 0,652 1900,00 240,00 1
КУШИЋИ 478 0,053 1300,00 20,00 1
КУШИЋИ 479 0,3281 7600,00 500,00 1
КУШИЋИ 480 0,028 1900,00 20,00 1
КУШИЋИ 481 0,024 1900,00 10,00 1
КУШИЋИ 482 0,0517 1900,00 20,00 1
КУШИЋИ 483 0,1408 1300,00 40,00 1
КУШИЋИ 484 0,3022 1100,00 70,00 1
КУШИЋИ 485 0,0494 1100,00 10,00 1
КУШИЋИ 486 0,1009 1100,00 30,00 1
КУШИЋИ 487 0,6331 5100,00 640,00 1
КУШИЋИ 488 0,0905 5100,00 100,00 1
КУШИЋИ 489 0,018 7600,00 30,00 1
КУШИЋИ 490 0,0394 1300,00 10,00 1
КУШИЋИ 491 0,0352 1900,00 20,00 1
КУШИЋИ 492 1,119 2300,00 510,00 1
КУШИЋИ 493 0,74 1900,00 280,00 1
КУШИЋИ 494 0,2787 6100,00 340,00 1
КУШИЋИ 495 2,739 6100,00 3340,00 1
КУШИЋИ 496 0,081 1300,00 20,00 1
КУШИЋИ 497 0,2157 5100,00 220,00 1
КУШИЋИ 498 0,1697 5100,00 180,00 1
ЛИСА 499 0,1021 1600,00 40,00 1
ЛИСА 500 0,5593 1300,00 140,00 1
ЛИСА 501 0,5448 1900,00 200,00 1
ЛИСА 502 0,4611 8700,00 800,00 1
ЛИСА 503 0,1986 7600,00 300,00 1
ЛИСА 504 0,6 3800,00 450,00 1
ЛИСА 505 0,4389 1600,00 140,00 1
ЛИСА 506 0,487 1200,00 110,00 1
ЛИСА 507 0,758 5100,00 770,00 1
ЛИСА 508 0,1174 7600,00 180,00 1
ЛИСА 509 0,3547 1900,00 130,00 1
ЛИСА 510 0,1 1900,00 40,00 1
ЛИСА 511 0,1765 8700,00 310,00 1
ЛИСА 512 0,2235 8700,00 390,00 1
ЛИСА 513 0,3329 8700,00 580,00 1
ЛИСА 514 0,5 1600,00 160,00 1
ЛИСА 515 0,1183 1600,00 40,00 1
ЛИСА 516 0,403 7600,00 610,00 1
ЛИСА 517 0,1669 1200,00 40,00 1
ЛИСА 518 0,6618 1200,00 150,00 1
ЛИСА 519 1,2576 1600,00 380,00 1
ЛИСА 520 0,0689 1300,00 20,00 1
ЛИСА 521 0,3401 9700,00 660,00 1
ЛИСА 522 0,2604 3800,00 200,00 1
ЛИСА 523 0,6202 3800,00 460,00 1
ЛИСА 524 0,4576 3800,00 340,00 1
ЛИСА 525 0,6 3800,00 450,00 1
ЛИСА 526 0,4724 1200,00 110,00 1
ЛУКЕ 527 0,4583 1200,00 110,00 1
ЛУКЕ 528 0,2571 1200,00 60,00 1
ЛУКЕ 529 0,1648 1200,00 40,00 1
ЛУКЕ 530 0,2488 1200,00 60,00 1
ЛУКЕ 531 2,7914 1200,00 630,00 1
ЛУКЕ 532 0,0809 1200,00 20,00 1
ЛУКЕ 533 0,1101 800,00 20,00 1
ЛУКЕ 534 0,0088 800,00 10,00 1
ЛУКЕ 535 0,0012 1100,00 10,00 1
ЛУКЕ 536 1,0651 1600,00 330,00 1
МАНА 537 0,2441 1300,00 60,00 1
МАНА 538 0,0682 1100,00 20,00 1
МАНА 539 0,0585 3300,00 40,00 1
МАНА 540 0,0646 3300,00 50,00 1
МАНА 541 0,0777 3300,00 60,00 1
МАНА 542 0,0614 3300,00 50,00 1
МАНА 543 0,0998 1100,00 30,00 1
МАНА 544 0,0314 1100,00 10,00 1
МАСКОВА 545 0,7421 3800,00 560,00 1
МАСКОВА 546 1,1663 1900,00 430,00 1
МАСКОВА 547 1,1695 5100,00 1180,00 1
МАСКОВА 548 0,628 5100,00 640,00 1
МАСКОВА 549 0,512 1900,00 190,00 1
МАСКОВА 550 0,3136 1600,00 100,00 1
МАСКОВА 551 0,2504 2300,00 120,00 1
МАСКОВА 552 0,844 1600,00 260,00 1
МАСКОВА 553 1,7398 1600,00 530,00 1
МАСКОВА 554 1 1900,00 370,00 1
МАСКОВА 555 0,1091 1900,00 40,00 1
МАСКОВА 556 0,572 2300,00 260,00 1
МАСКОВА 557 0,6974 1900,00 260,00 1
МАСКОВА 558 0,0642 1300,00 20,00 1
МАСКОВА 559 0,076 3800,00 60,00 1
МАСКОВА 560 0,6976 1600,00 220,00 1
МАСКОВА 561 0,2878 1100,00 60,00 1
МАСКОВА 562 2,7404 6100,00 3350,00 1
МЕДОВИНЕ 563 0,008 2300,00 10,00 1
МЕДОВИНЕ 564 0,0071 7600,00 20,00 1
МЕДОВИНЕ 565 0,0079 7600,00 20,00 1
МЕДОВИНЕ 566 0,02061 2300,00 10,00 1
МЕДОВИНЕ 567 0,0154 7600,00 30,00 1
МЕДОВИНЕ 568 0,0154 7600,00 30,00 1
МЕДОВИНЕ 569 0,0306 1300,00 10,00 1
МЕДОВИНЕ 570 0,0351 5100,00 40,00 1
МЕДОВИНЕ 571 0,0603 1300,00 20,00 1
МЕДОВИНЕ 572 0,0196 5100,00 20,00 1
МЕДОВИНЕ 573 0,1047 5100,00 110,00 1
МЕДОВИНЕ 574 0,0302 5100,00 40,00 1
МЕДОВИНЕ 575 0,1086 1900,00 40,00 1
МЕДОВИНЕ 576 0,0761 1900,00 30,00 1
МЕДОВИНЕ 577 0,0784 1600,00 30,00 1
МЕДОВИНЕ 578 0,0208 1600,00 10,00 1
МЕДОВИНЕ 579 0,0423 6100,00 60,00 1
МЕДОВИНЕ 580 0,0447 5100,00 50,00 1
МЕДОВИНЕ 581 0,0687 5100,00 70,00 1
МЕДОВИНЕ 582 0,0259 5100,00 30,00 1
МЕДОВИНЕ 583 0,016 1300,00 10,00 1
МЕДОВИНЕ 584 0,0082 1600,00 10,00 1
МЕДОВИНЕ 585 0,0024 1300,00 10,00 1
МЕДОВИНЕ 586 0,0262 1300,00 10,00 1
МЕДОВИНЕ 587 0,0751 1300,00 20,00 1
МЕДОВИНЕ 588 0,8402 1900,00 310,00 1
МЕДОВИНЕ 589 0,3548 5100,00 360,00 1
МЕДОВИНЕ 590 1,9807 1600,00 600,00 1
МЕДОВИНЕ 591 1,1061 1900,00 410,00 1
МЕДОВИНЕ 592 2,883 1900,00 1060,00 1
МЕДОВИНЕ 593 0,7176 6100,00 880,00 1
МЕДОВИНЕ 594 0,194 6100,00 240,00 1
МЕДОВИНЕ 595 2,3491 1600,00 710,00 1
МЕДОВИНЕ 596 0,4965 6100,00 610,00 1
МЕДОВИНЕ 597 0,8524 5100,00 860,00 1
МЕДОВИНЕ 598 0,5478 1900,00 210,00 1
МЕДОВИНЕ 599 0,8228 1600,00 250,00 1
МЕДОВИНЕ 600 0,3894 1900,00 150,00 1
МЕДОВИНЕ 601 0,7486 1900,00 280,00 1
МЕДОВИНЕ 602 0,8483 1900,00 320,00 1
МЕДОВИНЕ 603 0,3372 1600,00 110,00 1
МЕДОВИНЕ 604 0,5239 1600,00 160,00 1
МЕДОВИНЕ 605 0,2942 5100,00 300,00 1
МЕДОВИНЕ 606 0,3194 1600,00 100,00 1
МЕДОВИНЕ 607 0,2711 1600,00 90,00 1
МЕДОВИНЕ 608 0,0982 5100,00 100,00 1
МЕДОВИНЕ 609 2,0736 5100,00 2090,00 1
МЕДОВИНЕ 610 0,8362 6100,00 1020,00 1
МЕДОВИНЕ 611 1,369 1600,00 420,00 1
МЕДОВИНЕ 612 0,068 1600,00 30,00 1
МЕДОВИНЕ 613 1,1954 1600,00 370,00 1
МЕДОВИНЕ 614 0,4789 1300,00 120,00 1
МЕДОВИНЕ 615 2,062 1300,00 510,00 1
МЕДОВИНЕ 616 3,1318 1300,00 770,00 1
МЕДОВИНЕ 617 1,33 1300,00 330,00 1
МЕДОВИНЕ 618 0,3759 1300,00 100,00 1
МЕДОВИНЕ 619 0,5846 5100,00 590,00 1
МЕДОВИНЕ 620 1,391 1300,00 340,00 1
МЕДОВИНЕ 621 0,0388 1900,00 20,00 1
МЕДОВИНЕ 622 0,2272 1900,00 90,00 1
МЕДОВИНЕ 623 0,8781 1900,00 330,00 1
МЕДОВИНЕ 624 0,2749 1600,00 90,00 1
МЕДОВИНЕ 625 0,9098 1100,00 190,00 1
МЕДОВИНЕ 626 0,1479 1300,00 40,00 1
МЕДОВИНЕ 627 0,9133 1300,00 230,00 1
МЕДОВИНЕ 628 1,3403 1300,00 330,00 1
МЕДОВИНЕ 629 1,1622 1300,00 290,00 1
МЕДОВИНЕ 630 0,7999 1900,00 300,00 1
МЕДОВИНЕ 631 12,6943 1600,00 3830,00 1
МЕДОВИНЕ 632 1,1346 1300,00 280,00 1
МЕДОВИНЕ 633 0,0862 1100,00 20,00 1
МЕДОВИНЕ 634 27,6352 1900,00 10110,00 1
МЕДОВИНЕ 635 1,3878 1100,00 280,00 1
МЕДОВИНЕ 636 49,8332 1900,00 18230,00 1
МЕДОВИНЕ 637 9,9798 1600,00 3010,00 1
МЕДОВИНЕ 638 1,1585 1600,00 350,00 1
МЕДОВИНЕ 639 0,8328 1300,00 210,00 1
МЕДОВИНЕ 640 2,1216 1300,00 520,00 1
МЕДОВИНЕ 641 1,8968 1300,00 470,00 1
МЕДОВИНЕ 642 1,0313 1300,00 260,00 1
МЕДОВИНЕ 643 0,2423 1900,00 90,00 1
МЕДОВИНЕ 644 4,1171 1900,00 1510,00 1
МЕДОВИНЕ 645 1,116 1300,00 280,00 1
МЕДОВИНЕ 646 0,3524 1300,00 90,00 1
МЕДОВИНЕ 647 0,8295 1100,00 170,00 1
МЕДОВИНЕ 648 6,1532 1100,00 1240,00 1
МЕДОВИНЕ 649 1,5105 1300,00 370,00 1
МЕДОВИНЕ 650 0,6321 1100,00 130,00 1
МЕДОВИНЕ 651 0,2231 1100,00 50,00 1
МЕДОВИНЕ 652 0,0946 3800,00 80,00 1
МЕДОВИНЕ 653 0,0142 3800,00 20,00 1
МЕДОВИНЕ 654 0,3366 1100,00 70,00 1
МЕДОВИНЕ 655 6,8046 1100,00 1370,00 1
МЕДОВИНЕ 656 0,1379 1300,00 40,00 1
МЕДОВИНЕ 657 0,3291 5100,00 340,00 1
МЕДОВИНЕ 658 0,9848 1900,00 370,00 1
МЕДОВИНЕ 659 2,6512 1600,00 800,00 1
МЕДОВИНЕ 660 1,1312 1900,00 420,00 1
МЕДОВИНЕ 661 0,6074 1600,00 190,00 1
МЕДОВИНЕ 662 1,0626 1900,00 390,00 1
МЕДОВИНЕ 663 11,1697 1900,00 4090,00 1
МОЧИОЦИ 664 0,0822 1300,00 30,00 1
МОЧИОЦИ 665 2,179 1200,00 490,00 1
МОЧИОЦИ 666 1,0367 5100,00 1050,00 1
МОЧИОЦИ 667 0,3852 5100,00 390,00 1
МОЧИОЦИ 668 0,1729 3800,00 130,00 1
МОЧИОЦИ 669 0,3682 1200,00 90,00 1
ОПАЉЕНИК 670 0,689 1300,00 170,00 1
ОПАЉЕНИК 671 3,6576 1300,00 900,00 1
ОПАЉЕНИК 672 0,845 1600,00 260,00 1
ОПАЉЕНИК 673 0,02 1600,00 10,00 1
ОПАЉЕНИК 674 0,1085 1800,00 40,00 1
ОПАЉЕНИК 675 0,796 1900,00 300,00 1
ОПАЉЕНИК 676 0,1073 1900,00 40,00 1
ОПАЉЕНИК 677 0,0394 1900,00 20,00 1
ОПАЉЕНИК 678 0,1624 1600,00 50,00 1
ОПАЉЕНИК 679 1,5311 1300,00 380,00 1
ОПАЉЕНИК 680 0,1306 1600,00 40,00 1
ОПАЉЕНИК 681 0,2436 1300,00 60,00 1
ОПАЉЕНИК 682 0,0852 1900,00 40,00 1
ОПАЉЕНИК 683 0,0048 1900,00 10,00 1
ОПАЉЕНИК 684 0,5885 1900,00 220,00 1
ОПАЉЕНИК 685 0,6427 8700,00 1110,00 1
ОПАЉЕНИК 686 0,4284 1900,00 160,00 1
ОПАЉЕНИК 687 0,0866 1900,00 40,00 1
ОПАЉЕНИК 688 0,2368 7600,00 360,00 1
ОПАЉЕНИК 689 1,806 6100,00 2210,00 1
ОПАЉЕНИК 690 1,5987 1600,00 490,00 1
ОПАЉЕНИК 691 1,5754 1900,00 580,00 1
ОПАЉЕНИК 692 0,2265 1900,00 90,00 1
ОПАЉЕНИК 693 0,38 1900,00 140,00 1
ОПАЉЕНИК 694 1,4126 1900,00 520,00 1
ОСОНИЦА 695 0,176 800,00 30,00 1
ОСОНИЦА 696 0,7676 800,00 120,00 1
ОСОНИЦА 697 0,3334 800,00 50,00 1
ОСОНИЦА 698 4,258 1200,00 950,00 1
ПРЕСЕКА 699 0,346 1100,00 70,00 1
ПРЕСЕКА 700 0,1826 1100,00 40,00 1
ПРЕСЕКА 701 0,1312 1200,00 30,00 1
ПРЕСЕКА 702 0,8359 1100,00 170,00 1
ПРЕСЕКА 703 1,1344 1100,00 230,00 1
ПРЕСЕКА 704 0,4873 1200,00 110,00 1
ПРЕСЕКА 705 0,6465 1100,00 130,00 1
ПРЕСЕКА 706 0,1347 3800,00 100,00 1
ПРЕСЕКА 707 0,0714 3800,00 60,00 1
ПРЕСЕКА 708 0,9034 5100,00 910,00 1
ПРЕСЕКА 709 0,7524 1200,00 170,00 1
ПРЕСЕКА 710 0,1378 3800,00 110,00 1
ПРЕСЕКА 711 0,2325 3800,00 180,00 1
ПРЕСЕКА 712 0,2098 3800,00 160,00 1
ПРЕСЕКА 713 0,5428 1200,00 130,00 1
ПРЕСЕКА 714 0,489 3800,00 370,00 1
ПРЕСЕКА 715 0,8989 3800,00 670,00 1
ПРЕСЕКА 716 1,009 3800,00 750,00 1
ПРЕСЕКА 717 0,545 3800,00 410,00 1
ПРЕСЕКА 718 0,4415 1200,00 100,00 1
ПРЕСЕКА 719 1,377 1200,00 310,00 1
ПРЕСЕКА 720 1,0445 3800,00 780,00 1
ПРЕСЕКА 721 0,24 3800,00 180,00 1
ПРЕСЕКА 722 0,6459 3800,00 480,00 1
ПРЕСЕКА 723 0,4946 1200,00 110,00 1
ПРЕСЕКА 724 0,2545 1200,00 60,00 1
ПРЕСЕКА 725 0,4945 1200,00 110,00 1
ПРЕСЕКА 726 1,4905 1200,00 340,00 1
ПРЕСЕКА 727 0,2822 3800,00 210,00 1
ПРЕСЕКА 728 0,2317 1100,00 50,00 1
ПРЕСЕКА 729 0,8544 1200,00 190,00 1
ПРЕСЕКА 730 0,5 1100,00 110,00 1
ПРЕСЕКА 731 0,85 1100,00 180,00 1
ПРЕСЕКА 732 1,5835 1200,00 360,00 1
ПРЕСЕКА 733 0,5032 1200,00 120,00 1
ПРЕСЕКА 734 1,5096 1200,00 340,00 1
ПРЕСЕКА 735 0,3694 1200,00 90,00 1
ПРЕСЕКА 736 1,9444 1200,00 440,00 1
ПРЕСЕКА 737 2,8809 1100,00 580,00 1
ПРЕСЕКА 738 0,374 1200,00 90,00 1
ПРЕСЕКА 739 0,1434 1200,00 40,00 1
ПРЕСЕКА 740 0,0698 3800,00 60,00 1
ПРЕСЕКА 741 0,2485 1200,00 60,00 1
ПРЕСЕКА 742 0,2969 1100,00 60,00 1
ПРЕСЕКА 743 3,1186 3800,00 2320,00 1
ПРЕСЕКА 744 0,1206 1200,00 30,00 1
ПРЕСЕКА 745 0,1712 1100,00 40,00 1
ПРЕСЕКА 746 0,2294 3800,00 180,00 1
ПРЕСЕКА 747 0,4631 1100,00 100,00 1
ПРЕСЕКА 748 2,0186 1200,00 450,00 1
ПРЕСЕКА 749 0,2159 3800,00 170,00 1
ПРЕСЕКА 750 0,4608 1200,00 110,00 1
ПРЕСЕКА 751 0,0842 3800,00 70,00 1
ПРЕСЕКА 752 0,078 1200,00 20,00 1
ПРИЛИКЕ 753 0,0346 1900,00 20,00 1
ПРИЛИКЕ 754 0,0121 9700,00 30,00 1
ПРИЛИКЕ 755 0,0151 6100,00 20,00 1
ПРИЛИКЕ 756 0,1032 2400,00 50,00 1
ПРИЛИКЕ 757 0,0488 11000,00 110,00 1
ПРИЛИКЕ 758 0,0393 3600,00 30,00 1
ПРИЛИКЕ 759 0,0191 9700,00 40,00 1
ПРИЛИКЕ 760 0,0282 11000,00 70,00 1
ПРИЛИКЕ 761 0,0896 11000,00 200,00 1
ПРИЛИКЕ 762 0,0171 9700,00 40,00 1
ПРИЛИКЕ 763 0,0937 2300,00 50,00 1
ПРИЛИКЕ 764 0,2687 7600,00 410,00 1
ПРИЛИКЕ 765 0,0147 3600,00 20,00 1
ПРИЛИКЕ 766 0,0132 3600,00 10,00 1
ПРИЛИКЕ 767 0,0129 3600,00 10,00 1
ПРИЛИКЕ 768 0,1103 1800,00 40,00 1
ПРИЛИКЕ 769 0,695 1800,00 240,00 1
ПРИЛИКЕ 770 0,6248 9700,00 1210,00 1
ПРИЛИКЕ 771 0,0193 2300,00 10,00 1
ПРИЛИКЕ 772 0,0698 1900,00 30,00 1
ПРИЛИКЕ 773 0,0141 1900,00 10,00 1
ПРИЛИКЕ 774 0,0232 1600,00 10,00 1
ПРИЛИКЕ 775 0,026 6100,00 40,00 1
ПРИЛИКЕ 776 0,0638 1900,00 30,00 1
РАДАЉЕВО 777 0,021 1600,00 10,00 1
РАДАЉЕВО 778 0,5036 6100,00 620,00 1
РАДАЉЕВО 779 0,0406 9700,00 80,00 1
РАДАЉЕВО 780 0,0837 1800,00 30,00 1
РАДАЉЕВО 781 0,0058 9700,00 20,00 1
РАДАЉЕВО 782 0,013 9700,00 30,00 1
РАДАЉЕВО 783 0,4851 6100,00 600,00 1
РАДАЉЕВО 784 0,2647 6100,00 330,00 1
РАВНА ГОРА 785 0,3733 1100,00 80,00 1
РАВНА ГОРА 786 0,296 7600,00 450,00 1
РАВНА ГОРА 787 0,9336 1100,00 190,00 1
РАВНА ГОРА 788 0,2864 1900,00 110,00 1
РАВНА ГОРА 789 0,751 5100,00 760,00 1
РАВНА ГОРА 790 0,1558 6100,00 190,00 1
РАВНА ГОРА 791 0,7345 1900,00 270,00 1
РАВНА ГОРА 792 0,4377 5100,00 440,00 1
РАВНА ГОРА 793 1,4305 5100,00 1440,00 1
РАВНА ГОРА 794 0,3687 1100,00 80,00 1
РАВНА ГОРА 795 0,2155 2300,00 100,00 1
РАВНА ГОРА 796 1,386 1900,00 510,00 1
РАВНА ГОРА 797 0,0642 1900,00 30,00 1
РАВНА ГОРА 798 0,1364 5100,00 140,00 1
РАВНА ГОРА 799 0,9109 1900,00 340,00 1
РАВНА ГОРА 800 0,7448 1900,00 280,00 1
РАВНА ГОРА 801 0,6317 1900,00 240,00 1
РАВНА ГОРА 802 0,7081 1900,00 260,00 1
РАВНА ГОРА 803 0,1755 1900,00 70,00 1
РАВНА ГОРА 804 0,5702 1900,00 210,00 1
РАВНА ГОРА 805 0,2971 1900,00 110,00 1
РАВНА ГОРА 806 0,5421 1900,00 200,00 1
РАВНА ГОРА 807 0,5059 1900,00 190,00 1
РАВНА ГОРА 808 0,1553 1900,00 60,00 1
РАВНА ГОРА 809 0,4181 1900,00 160,00 1
РАВНА ГОРА 810 0,14 1900,00 60,00 1
РАВНА ГОРА 811 0,14 1900,00 60,00 1
РАВНА ГОРА 812 0,3708 1900,00 140,00 1
РАВНА ГОРА 813 0,2043 5100,00 210,00 1
РАВНА ГОРА 814 0,1484 6100,00 190,00 1
РАВНА ГОРА 815 0,6578 1900,00 250,00 1
РАВНА ГОРА 816 0,2003 2300,00 100,00 1
РАВНА ГОРА 817 0,9937 2300,00 450,00 1
РАВНА ГОРА 818 0,0799 2300,00 40,00 1
РАВНА ГОРА 819 0,6322 1900,00 240,00 1
РАВНА ГОРА 820 0,1869 1900,00 70,00 1
РАВНА ГОРА 821 0,3094 1900,00 120,00 1
РАВНА ГОРА 822 0,5762 1900,00 220,00 1
РАВНА ГОРА 823 0,0188 2300,00 10,00 1
РАВНА ГОРА 824 0,0594 2300,00 30,00 1
РАВНА ГОРА 825 0,3482 2300,00 160,00 1
РАВНА ГОРА 826 0,2043 2300,00 100,00 1
РАВНА ГОРА 827 0,408 1900,00 150,00 1
РАВНА ГОРА 828 0,4402 2300,00 200,00 1
РАВНА ГОРА 829 0,3682 1900,00 140,00 1
РАВНА ГОРА 830 1,1365 1900,00 420,00 1
РАВНА ГОРА 831 0,3 2300,00 140,00 1
РАВНА ГОРА 832 2,5052 1900,00 920,00 1
РАВНА ГОРА 833 0,2533 1900,00 100,00 1
РАВНА ГОРА 834 0,7177 1900,00 270,00 1
РАВНА ГОРА 835 0,1323 1900,00 50,00 1
РАВНА ГОРА 836 2,3291 1900,00 860,00 1
РАВНА ГОРА 837 1,8048 1900,00 670,00 1
РАВНА ГОРА 838 0,088 5100,00 90,00 1
РАВНА ГОРА 839 0,1889 5100,00 190,00 1
РАВНА ГОРА 840 0,3083 5100,00 310,00 1
РАВНА ГОРА 841 0,0422 1900,00 20,00 1
РАВНА ГОРА 842 0,1511 1900,00 60,00 1
РАВНА ГОРА 843 0,0608 1900,00 30,00 1
РАВНА ГОРА 844 0,2096 1900,00 80,00 1
РАВНА ГОРА 845 0,4703 1100,00 100,00 1
РАВНА ГОРА 846 0,1412 1300,00 40,00 1
РАВНА ГОРА 847 0,3222 5100,00 330,00 1
РАВНА ГОРА 848 0,372 2300,00 170,00 1
РАВНА ГОРА 849 0,0735 5100,00 80,00 1
РАВНА ГОРА 850 1,8374 1900,00 680,00 1
РАВНА ГОРА 851 0,7406 2300,00 340,00 1
РОКЦИ 852 0,2487 1300,00 70,00 1
РОКЦИ 853 0,3191 1300,00 80,00 1
РОКЦИ 854 0,1473 6100,00 180,00 1
РОКЦИ 855 0,0415 7600,00 70,00 1
РОКЦИ 856 1,0763 1600,00 330,00 1
РОКЦИ 857 0,0239 2300,00 20,00 1
РОКЦИ 858 0,036 9700,00 70,00 1
РОКЦИ 859 0,0798 2300,00 40,00 1
РОВИНЕ 860 0,1629 1300,00 40,00 1
РОВИНЕ 861 0,1057 5100,00 110,00 1
СИВЧИНА 862 0,015 6100,00 20,00 1
СИВЧИНА 863 0,164 6100,00 200,00 1
СИВЧИНА 864 0,1593 6100,00 200,00 1
СИВЧИНА 865 1,1268 1300,00 280,00 1
СИВЧИНА 866 0,028 1300,00 10,00 1
СИВЧИНА 867 0,0439 1300,00 20,00 1
СИВЧИНА 868 0,6049 6100,00 740,00 1
СИВЧИНА 869 0,0562 8700,00 100,00 1
СМИЉЕВАЦ 870 0,1222 7600,00 190,00 1
СМИЉЕВАЦ 871 0,1344 1600,00 50,00 1
СМИЉЕВАЦ 872 0,3109 2300,00 150,00 1
СМИЉЕВАЦ 873 0,7429 7600,00 1120,00 1
СМИЉЕВАЦ 874 0,0424 1100,00 10,00 1
СМИЉЕВАЦ 875 0,2167 1900,00 80,00 1
СМИЉЕВАЦ 876 0,1324 1100,00 30,00 1
СМИЉЕВАЦ 877 0,108 5100,00 110,00 1
СМИЉЕВАЦ 878 1,7134 1600,00 520,00 1
СМИЉЕВАЦ 879 1,5866 1600,00 480,00 1
СМИЉЕВАЦ 880 1,2145 5100,00 1220,00 1
СМИЉЕВАЦ 881 0,2205 1900,00 90,00 1
СМИЉЕВАЦ 882 0,8103 5100,00 820,00 1
СМИЉЕВАЦ 883 0,4046 5100,00 410,00 1
СМИЉЕВАЦ 884 0,4941 1900,00 190,00 1
СМИЉЕВАЦ 885 1,0725 2300,00 490,00 1
СМИЉЕВАЦ 886 0,1612 1900,00 60,00 1
СМИЉЕВАЦ 887 1,001 1900,00 370,00 1
СМИЉЕВАЦ 888 1,0369 1900,00 380,00 1
СМИЉЕВАЦ 889 0,3026 1900,00 120,00 1
СМИЉЕВАЦ 890 1,1834 1900,00 440,00 1
СМИЉЕВАЦ 891 2,0336 1900,00 750,00 1
СМИЉЕВАЦ 892 0,8071 1900,00 300,00 1
СМИЉЕВАЦ 893 0,0207 5100,00 30,00 1
СМИЉЕВАЦ 894 0,021 6100,00 30,00 1
СМИЉЕВАЦ 895 0,0243 1300,00 10,00 1
СМИЉЕВАЦ 896 1,1479 1900,00 420,00 1
СМИЉЕВАЦ 897 0,1615 1900,00 60,00 1
СМИЉЕВАЦ 898 0,4386 5100,00 450,00 1
СМИЉЕВАЦ 899 0,7907 1300,00 200,00 1
СМИЉЕВАЦ 900 0,2165 6100,00 270,00 1
СМИЉЕВАЦ 901 0,326 5100,00 330,00 1
СМИЉЕВАЦ 902 1,4518 2300,00 660,00 1
СМИЉЕВАЦ 903 0,3252 5100,00 330,00 1
СМИЉЕВАЦ 904 0,5086 1900,00 190,00 1
СМИЉЕВАЦ 905 0,0246 1900,00 10,00 1
СМИЉЕВАЦ 906 0,2112 1900,00 80,00 1
СМИЉЕВАЦ 907 0,0409 6100,00 50,00 1
СМИЉЕВАЦ 908 0,0166 6100,00 30,00 1
СМИЉЕВАЦ 909 0,0097 1100,00 10,00 1
СМИЉЕВАЦ 910 0,0554 1100,00 20,00 1
СМИЉЕВАЦ 911 0,0394 5100,00 40,00 1
СМИЉЕВАЦ 912 0,0204 6100,00 30,00 1
СМИЉЕВАЦ 913 0,0508 1900,00 20,00 1
СМИЉЕВАЦ 914 0,0623 2300,00 30,00 1
СМИЉЕВАЦ 915 0,631 1900,00 240,00 1
СМИЉЕВАЦ 916 0,4918 1900,00 180,00 1
СВЕШТИЦА 917 0,0047 6100,00 10,00 1
СВЕШТИЦА 918 0,2515 1600,00 80,00 1
СВЕШТИЦА 919 0,2021 1600,00 70,00 1
СВЕШТИЦА 920 0,6001 1900,00 220,00 1
СВЕШТИЦА 921 0,8462 1900,00 310,00 1
СВЕШТИЦА 922 0,9752 1600,00 300,00 1
СВЕШТИЦА 923 0,3356 1900,00 130,00 1
СВЕШТИЦА 924 0,7537 1300,00 190,00 1
СВЕШТИЦА 925 0,634 1300,00 160,00 1
СВЕШТИЦА 926 0,5421 1900,00 200,00 1
СВЕШТИЦА 927 0,3926 1900,00 150,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 928 0,3386 2600,00 180,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 929 0,0062 1300,00 10,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 930 0,45 1600,00 140,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 931 0,1621 1600,00 50,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 932 0,1493 1900,00 60,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 933 0,235 1900,00 90,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 934 0,316 6100,00 390,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 935 3,3871 5100,00 3410,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 936 0,5377 5100,00 540,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 937 0,0688 5100,00 70,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 938 0,0356 5100,00 40,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 939 0,2761 7600,00 420,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 940 0,7283 6100,00 890,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 941 0,2114 6100,00 260,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 942 0,1995 6100,00 250,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 943 0,2495 6100,00 310,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 944 0,1083 6100,00 140,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 945 0,1119 1300,00 30,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 946 0,1118 6100,00 140,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 947 0,2978 1600,00 90,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 948 0,7385 1600,00 230,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 949 1,123 1900,00 420,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 950 0,8286 1900,00 310,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 951 0,4085 5100,00 420,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 952 0,9477 1900,00 350,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 953 0,949 1900,00 350,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 954 0,8383 1900,00 310,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 955 0,2471 5100,00 250,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 956 0,8687 5100,00 880,00 1
ВАСИЉЕВИЋИ 957 1,2022 5100,00 1210,00 1
ВИОНИЦА 958 0,013 1900,00 10,00 1
ВИОНИЦА 959 1,4342 6100,00 1750,00 1
ВИОНИЦА 960 0,7643 5100,00 770,00 1
ВИОНИЦА 961 0,1405 1300,00 40,00 1
ВИОНИЦА 962 0,0583 1900,00 30,00 1
ВИОНИЦА 963 0,063 1300,00 20,00 1
ВИОНИЦА 964 1,3972 1600,00 430,00 1
ВИОНИЦА 965 3,8275 1600,00 1160,00 1
ВИОНИЦА 966 0,447 1600,00 140,00 1
ВИОНИЦА 967 1,1034 1600,00 340,00 1
ВИОНИЦА 968 6,3166 1600,00 1910,00 1
ВИОНИЦА 969 0,4587 1600,00 140,00 1
ВИОНИЦА 970 0,2327 1600,00 80,00 1
ВИОНИЦА 971 0,0881 1600,00 30,00 1
ВИОНИЦА 972 0,3862 1900,00 150,00 1
ВРМБАЈЕ 973 0,064 1100,00 20,00 1
ВРМБАЈЕ 974 0,5872 1100,00 120,00 1
ВРМБАЈЕ 975 0,0925 1100,00 20,00 1
ВРМБАЈЕ 976 0,0921 1100,00 20,00 1
ВРМБАЈЕ 977 0,1748 1100,00 40,00 1
ВРМБАЈЕ 978 0,224 1100,00 50,00 1
ВРМБАЈЕ 979 1,5792 1100,00 320,00 1
ВРМБАЈЕ 980 0,1662 1100,00 40,00 1
ВРМБАЈЕ 981 0,009 1100,00 10,00 1
ВРМБАЈЕ 982 0,009 1100,00 10,00 1
ВРМБАЈЕ 983 0,008 1100,00 10,00 1
ВРМБАЈЕ 984 0,7079 1600,00 220,00 1
ВРМБАЈЕ 985 0,3013 1900,00 120,00 1
ВРМБАЈЕ 986 0,1383 1100,00 30,00 1
ВРМБАЈЕ 987 0,1511 1600,00 50,00 1
ВРМБАЈЕ 988 0,1334 5100,00 140,00 1
ВРМБАЈЕ 989 0,1937 1600,00 60,00 1
ВУЧАК 990 0,1187 1300,00 30,00 1
ВУЧАК 991 0,3668 1300,00 90,00 1
ВУЧАК 992 0,0982 1300,00 30,00 1
ВУЧАК 993 0,3986 1300,00 100,00 1
ВУЧАК 994 0,2085 1300,00 60,00 1
ВУЧАК 995 0,14 1900,00 60,00 1
ВУЧАК 996 0,1535 3800,00 120,00 1
ВУЧАК 997 0,4252 1900,00 160,00 1
ВУЧАК 998 1,3955 1600,00 430,00 1
ВУЧАК 999 0,4488 1100,00 100,00 1
ВУЧАК 1000 0,1865 1100,00 40,00 1
ВУЧАК 1001 0,084 1100,00 20,00 1
ВУЧАК 1002 0,4998 1100,00 110,00 1
ВУЧАК 1003 0,3264 1900,00 120,00 1
ВУЧАК 1004 0,4253 1300,00 110,00 1
ВУЧАК 1005 0,9533 1600,00 290,00 1
ВУЧАК 1006 0,2725 1900,00 100,00 1
ВУЧАК 1007 0,15 1600,00 50,00 1
ВУЧАК 1008 0,2 1600,00 70,00 1
ВУЧАК 1009 0,2548 1900,00 100,00 1
ВУЧАК 1010 0,1488 1900,00 60,00 1
ВУЧАК 1011 1,5996 1900,00 590,00 1
ВУЧАК 1012 1,72 1600,00 520,00 1
ВУЧАК 1013 0,363 1600,00 110,00 1
ВУЧАК 1014 1,9884 1900,00 730,00 1
ВУЧАК 1015 0,3428 1900,00 130,00 1
ШАРЕНИК 1016 0,7239 6100,00 890,00 1
ШАРЕНИК 1017 0,2806 6100,00 350,00 1
ШАРЕНИК 1018 0,3128 6100,00 390,00 1
ШАРЕНИК 1019 0,0359 5100,00 40,00 1
ШАРЕНИК 1020 0,2575 5100,00 260,00 1
ШАРЕНИК 1021 0,728 1900,00 270,00 1
ШАРЕНИК 1022 1,2562 5100,00 1270,00 1
ШАРЕНИК 1023 1,013 5100,00 1020,00 1
ШАРЕНИК 1024 0,6026 5100,00 610,00 1
ШАРЕНИК 1025 0,4598 3800,00 350,00 1
ШАРЕНИК 1026 1,7144 1300,00 420,00 1
ШАРЕНИК 1027 0,4246 1300,00 110,00 1
ШАРЕНИК 1028 0,012 1900,00 10,00 1
ШАРЕНИК 1029 0,476 1300,00 120,00 1
ШАРЕНИК 1030 0,8645 1300,00 220,00 1
ШАРЕНИК 1031 0,4522 1300,00 120,00 1
ШАРЕНИК 1032 0,0402 1300,00 10,00 1
ШАРЕНИК 1033 0,2439 3800,00 190,00 1
ШАРЕНИК 1034 0,3807 3800,00 290,00 1
ШАРЕНИК 1035 0,2405 1300,00 60,00 1
ШАРЕНИК 1036 0,3666 5100,00 370,00 1
ШАРЕНИК 1037 0,1762 1900,00 70,00 1
ШАРЕНИК 1038 0,1602 6100,00 200,00 1
ШАРЕНИК 1039 0,2184 6100,00 270,00 1
ШАРЕНИК 1040 0,3966 1900,00 150,00 1
ШАРЕНИК 1041 0,4464 1900,00 170,00 1
ШУМЕ 1042 0,0742 1300,00 20,00 1
ШУМЕ 1043 0,0318 10900,00 70,00 1
ШУМЕ 1044 0,1116 6100,00 140,00 1
ШУМЕ 1045 0,0688 6100,00 90,00 1
ШУМЕ 1046 0,0026 6100,00 10,00 1
ШУМЕ 1047 0,137 6100,00 170,00 1
ШУМЕ 1048 1,0918 2600,00 570,00 1
ШУМЕ 1049 0,2247 9700,00 440,00 1
ШУМЕ 1050 0,4047 9700,00 790,00 1
ШУМЕ 1051 0,0076 9700,00 20,00 1
ШУМЕ 1052 0,0194 2600,00 20,00 1
ШУМЕ 1053 0,0059 2600,00 10,00 1
ШУМЕ 1054 0,0018 8700,00 10,00 1
ШУМЕ 1055 0,0116 8700,00 20,00 1
ШУМЕ 1056 0,0088 9700,00 20,00 1
ШУМЕ 1057 0,0088 2600,00 10,00 1
ШУМЕ 1058 0,2144 1300,00 60,00 1
ШУМЕ 1059 0,3557 3600,00 260,00 1
ШУМЕ 1060 0,9483 9700,00 1840,00 1
ШУМЕ 1061 1,0277 3600,00 740,00 1
ШУМЕ 1062 0,5418 2600,00 280,00 1
ШУМЕ 1063 0,0494 11000,00 110,00 1
ЧЕЧИНА 1064 0,3723 1100,00 80,00 1
ЧЕЧИНА 1065 1,888 1100,00 380,00 1
ЧЕЧИНА 1066 1,0904 1600,00 330,00 1
ЧЕЧИНА 1067 1,108 1600,00 340,00 1
ЧЕЧИНА 1068 1,9067 1600,00 580,00 1
ЧЕЧИНА 1069 0,2146 6100,00 270,00 1
ЧЕЧИНА 1070 0,6758 1600,00 210,00 1
ЧЕЧИНА 1071 0,4146 1300,00 110,00 1
ЧЕЧИНА 1072 1,3215 7600,00 2000,00 1
ЧЕЧИНА 1073 0,7164 1600,00 220,00 1
ЧЕЧИНА 1074 0,4547 1900,00 170,00 1
ЧЕЧИНА 1075 0,3908 1600,00 120,00 1
ЧЕЧИНА 1076 0,2372 1900,00 90,00 1
ЧЕЧИНА 1077 0,2188 5100,00 220,00 1
ЧЕЧИНА 1078 1,4471 1900,00 530,00 1
УКУПНО 803,16761
 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Ивањица, у канцеларији бр.5 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Контакт особа Владислав Ивковић, тел. 032 664 760.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све КО 23.09.2016. године и 26.09.2016. године од 7:30 до 15:30 часова.

Заинтересовани понуђачи за обилазак пољопривредног земљишта су у обавези да се дан раније пријаве у згради општине Ивањица, канцеларија број 5 у времену од 07:30 до15:30 часова.

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;
 • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Ивањица број: 840-741522843-14 са позивом на број 69-042 по моделу 97.
 5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 6.  Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
 7.  Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 8. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Ивањица. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Ивањица, улица и број: Венијамина Маринковића бр. 1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 30.09.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Ивањица до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Ивањица, улица и број: Венијамина Маринковића бр 1., за све КО са територије општине Ивањица, дана 03.10.2016. године са почетком у 11 часова.

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Ивањица.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе „Службеном листу општине Ивањица“, на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе „Службеном листу општине Ивањица“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 320-23/2016-01

 

 

 

О Аутору

Financ