Конкурси и обавештења

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за самозапошљавање

На основу Уговора о пружању услуга на пројекту „Подршка општинама у побољшању социјалне укључености кроз запошљавање рањивих и маргинализованих група“ који финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС

Центар за социјалну политику у сарадњи са Едукационим центром објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава за самозапошљавање у циљу економског оснаживања рањивих и маргинализованих група на територији следећих локалних самоуправа: Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Брус, Бојник, Босилеград, Бујановац, Црна Трава, Дољевац, Гаџин Хан, Ивањица, Књажевац, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Мерошина, Нови Пазар, Нова Варош, Пибој, Пријепоље, Прешево, Прокупље, Рашка, Сјеница, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, Тутин, Владичин Хан, Власотинце, Врање, Житорађа.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Бесповратна средства за самозапошљавање намењена су искључиво незапосленим лицима пријављеним на евиденцију незапослених код Националне службе за запошљавање који припадају категорији теже запошљивих, и то:

млади до 30 година,
вишкови запослених,
припадници ромске националне мањине,
незапослена лица старија од 50 година,
особе са инвалидитетом и
ниско квалификована или неквалификована лица (под условом функционалне писмености).
Жене и самохрани родитељи се додатно бодују.

Бесповратна средства за самозапошљавање у опреми додељују се незапосленим лица са најбољим бизнис плановима, и то у износу до 3.000,00 евра, противвредност у динарима на дан набавке опреме потребне за отпочињање пословања. Укупан буџет за доделу бесповратних средстава износи 81,000.00 евра.

Право на бесповратна средства за самозапошљавање, незапослено лице може остварити уколико планира покретање пословања у области:

производње/производног занатства
прехрамбене индустрије (прераде хране)
услужних делатности
Право на доделу бесповратних средстава за самозапошљавање може остварити незапослено лице ако је:

Поднео пријаву са бизнис планом најкасније до петка 09. децембра 2016. године (образац Пријаве са бизнис планом је могуће преузети на интернет страници www.csp.org.rs односно у канцеларији Едукационог Центра на Масариковом Тргу бр. 32 у Лесковцу);
Са држављанством Републике Србије са обавезним пребивалиштем на територији наведених општина у уводном делу Позива
Припадник некој од теже запошљивих категорија наведених у делу Основне информације.
У циљу информисања свих заинтересованих кандидата/киња биће организовани информативни дани, и додатно ће бити омогућена подршка консултаната у припреми пријава за израду бизнис планова.

Информативни дани биће одржани од 14. до 22. новембра 2016. године у периоду од 11,00 до 16,00 часова, где ће сви заинтересовани моћи да добију више информација у условима Јавног позива. Информације о тачним терминима и местима одржавања информативних дана биће доступне и на фејсбук страници Центра за социјалну политику и Едукационог центра, као и на фејсбук страници програма Европски ПРОГРЕС.

Распоред информативних дана

Град/Општина

Датум

Место и адреса

1

Град Врање

14 новембар са почетком у 11ч

Свечана сала полицијске управе Врање, зграда Града Врање, Краља Милана 1, III спрат

2

Општина Прокупље

15 новембар са почетком у 11ч

Свечана сала Топличког округа, Никодија Стојановића 2, Прокупље

3

Град Ниш

16 новембар са почетком у 12ч

Сала Скупштине градске општине Медијана, Париске комуне бб, Ниш

4

Општина Нова Варош

17 новембар са почетком у 11ч

Сала Скупштине општине Нова Варош, Карађорђева 32, Нова Варош

5

Град Нови Пазар

18 новембар са почетком у 11ч

ОЕБС-ова конференцијска сала, Његошева 2, Нови Пазар

6

Град Лесковац

22 новембар са почетком у 11ч

Сала Центра за стручно усавршавање, Лесковачког одреда 6, Лесковац

Подршка консултаната биће омогућена у припреми пријава са бизнис плановима у периоду од 14. до 30. новембра 2016. године, која може бити захтевана позивом на 016/215-413 или захтевом упућеним на маил podrska@csp.org.rs 

Начин подношења пријава

Пријава са бизнис планом попуњава се на рачунару или штампаним словима, а подноси се лично или поштом Едукационом центру, на адреси Масариков трг 32, Лесковац, са назнаком ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ САМОЗАПОШЉАВАЊУ.

Пријаве морају бити послате до петка 09. децембра 2016. године, што ће се утврдити на основу поштанског печата.

Више о детаљима позива и образац Пријаве са бизнис планом потразите овде:

Јавни позив за самозапошљавањеAdobe_Reader_PDF

Образац Пријавеword

О Аутору

Financ