Вести Конкурси и обавештења

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2018.годину

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-Oдељење за пољопривреду и

заштиту животне средине-

01 Број: 320-23/2017-1

28.08.2017. године

И в а њ и ц а

ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

У Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Ивањица за 2018. годину 01 број 320-23/2017 од 09.08.2017. године (у даљем тескту: Јавни позив), у делу II у тачки 3. под а) мењају се речи „за Регистовано пољопривредно газдинство у систему уматичења“ речима „за животиње у систему уматичења“.

У Јавном позиву у делу II у тачки 3. под б) мењају се речи „за Регистовано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења“ речима „за животиње које нису у систему уматичења“.

У Јавном позиву исправља се техничка грешка у писању у делу који се односи на рок за пријаве тако да гласи:“ Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године“.

У осталом делу Јавни позив остаје непромењен.

Ове измене јавног позив објавити у Службеном листу општине Ивањица, на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, и на огласној табли Општине Ивањица.

Председник Комисије                                                        Руководилац Одељења

 Душица Маџаревић                                                           др Дејан Манојловић

О Аутору

Financ