Вести

Јавни позив за пријаву штете од елементарних непогода у јулу и августу 2018. године

Ј А В Н И   П О З И В

  

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“ број 112/15), Одлуке о проглашењу елментарне непогоде („Службени гласник РС“ број 66/2018) и услед проглашења ванредне ситуације на територији општине Ивањица, позивају се сви грађани који су претрпели штету на стамбеним објектима као последица поплава и града у јулу и августу 2018. године, да исту пријаве Комисији за процену штете настале након елементарне непогоде предајом пријава на шалтер писарнице Општинске Управе.

Образац пријаве се може преузети у услужном центру Општинске Управе општине Ивањица.

            Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања позива.

О Аутору

Financ