ЈКП “Комунално“

l0go21

ЈКП “Ивањица“

Улица Милинка Кушића 61, 32250 Ивањица

Директор: Владимир Бојановић, дипл. економиста

Телефони: 032/662-549, 032/664-170

Водовод: 032/631-164

Емаил: jakopko@mts.rs

amitrovic@jkpivanjica.rs

Јавно комунално предузеће „Ивањица“, основано је још далеких шесдесетих година прошлог века, мењало је неколико пута име у складу са тадашњим прописима, а под овим именом послује од тренутка доношења Закона о јавним предузећима на територији Републике Србије. Оснивач предузећа је општина Ивањица а основне делатности су:сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одводјење отпадних вода, одржавање градске чистоће, сакупљање, одвожење и депоновање смећа и отпада, чишћење и прање улица и других јавних површина, уредјење и одржавање паркова и зелених површина, уређење и одржавање гробаља и сахрањивање, одржавање пијаца и пружање услуга на њима