Вести

Конкурс за пријем чланова у јединицу за деловање у несрећама Црвеног крста Ивањица

По основу Закона о Црвеном крсту Србије, Закону о ванредним ситуацијама и Националном стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије дефинисане обавезе Црвеног крста у случају проглашења ванредне ситуације на подручју општине Ивањица су :

Пружање прве помоћи у несрећама са великим бројем повређених, када капацитети редовних надлежних служби нису довољни да збрину у за то стандардима предвиђеном временском року

Спровеђење евакуације угроженог становништва

Спровођење збрињавања – учешће у обезбеђивању и дистрибуцији артикала хране и хигијене, у обезбеђивању одређене опреме за привремени смештај, учешће у пружању психо-социјалне подршке, рад службе тражења ( евидентирање угрожених грађана и обављење поновног  успостављања породичних веза)

Спровођење задатака у фази опоравка – ангажовање волонтера за пружање подршке у раду чланова Националних тимова ЦКС, учешће у црпљењу воде из поплављених објеката, у сушењу влажних зидова итд.

У складу са законском обавезом, јавним овлашћењима повереним организацији Црвеног крста од стране Владе Републике Србије и обавезом да у случају проглашења ванредне ситуације својим капацитетима благовремено одговори на последице несреће, организација Црвеног крста Ивањица расписује

КОНКУРС

За пријем нових чланова у Јединицу за деловање у несрећама Црвеног крста Ивањица

Општи услови конкурса :

 1. На обуку за члана Јединице за деловање у несрећама могу се пријавити кандидати мушког и женског пола са навршених 18 година живота
 2. Члан Јединице може бити лице које је држављанин Републике Србије са прбивалиштем на територији општине Ивањица
 3. Члан Јединице може бити лице које је физички способно за извршавање задатака заштите и спасавања ( одлуку да ли је лице физички способно за извршење наведених задатака доноси комисија након уводног тестирања)
 4. Члан Јединице може бити лице које је здравствено способно за извршавање задатака заштите и спасавања
 5. Члан Јединице може бити лице које није члан неког другог субјекта Интегрисаног системе заштите и спасавања, институције, удружења или организације чија се делатност односи на извршавање задатака заштите и спасавања

Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата :

Пријаву кандидат подноси организацији Црвеног крста Ивањица личним путем на адреси Црвеног крста Ивањица, Вукадина Стојановића 6 или путем емаил-а ivanjica@redcross.org.rs

Пријава треба да садржи следеће податке :

 1. Име и презиме кандидата
 2. Дан и година рођења
 3. Адреса становања
 4. Стручна спрема
 5. Податке о запослењу
 6. Податке о посебним знањима и вештинама (да ли је кандидат цлан неке спортске организације, планинарког друштва, да ли поседује вештине скијања и сл.)
 7. Контакт ( број телефона, емаил адреса)

По пријему пријава кандидати ће бити позвани на интервју, а након тога кандидати који задовоље услове за члана јединице ће бити позвани на први ниво обучавања, а у складу са личним афинитетима и способностима кандидати ће пролазити и друге нивое специјализованих обука које се односе на заштиту и спасавање чиме стичу право на сертификате и уверења о обучености и могућност ангажовања у Националним тимовима Црвеног крста Србије.

За све додатне информације о конкурсу можете нас контактирати путем маил-а или путем телефона 032/664755

Рок за пријаву кандидата је 10.12.2018. године

О Аутору

Financ