Вести Конкурси и обавештења

Листа вредновања и рангирања пристиглих предлога програма/пројеката удружења цивилног друштва 2017. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 400-39/2017-01

Датум: 22.05.2017. година

И В А Њ И Ц А

На основу члана 8.  Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор прграма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ ( укупан број бодова)

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Број бодова
1. Удружење параплегичара и квадриплегичара «Голија» Ивањица“ „До бољег живота кроз игру и едукацију“ 181.364,00 91,0
2. Тим за информисање, културу и развој демократије «Медија Тим Ивањица» «Огласна табла» 160.000,00 89,0
3. Аматерско позориште младих Ивањица» «Млади глумци Ивањице за Нушићијаду» 179.995,00 89,0
4. Удружење грађана Културно уметничко друштво Моравице Фестивал фоклора «Жубор Моравице» 180.000,00 87,0
5. Кинолошко друштво Ивањица «Оцени пса – буди спреман за лов» 100.000,00 87,0
6. Друштво пчелара «Ивањица» Ивањица Изложба меда и пчелињих производа «Ивањица» 180.000,00 87,0
7. Удружење изворних певачких група „Стари Влах“ Ивањица „Ивањичка песма се чује надалеко“ 179.500,00 84,0

У складу са чланом 6. Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва је вредновање и рангирање пристиглих пријава вршила  на основу следећих  критеријума и броја бодова :

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Максималано: 120 бодова

ЛИСТА ПРИЈАВА КОЈЕ  НИСУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА

Редни број Назив подносиоца Назив пројекта Образложење
1. Удружење  добровољних даваоца крви Ивањица  

«Организација и учествовање на акцијама  добровољног давања крви»

 

Непотпуна документација

2. Удружење грађана Одред извиђача «Ратко Софијанић» Ивањица »Извиђачи и природа» Непотпуна документација
3. Удружење одгајивача голубова српских високолетача «Дарчин СС – 253 Ивањица» „Ивањички летач“ Непотпуна документација
4. Удружење Развојна асоцијација Ивањица «Амбијентална учионица – наставак пројекта» Не испуњава услове предвиђене јавним конкурсом
5. Удружење грађана «ВЕБ АВАНТУРА» «Дигитална интерактивна туристичка мапа Ивањица» Не испуњава услове предвиђене јавним конкурсом
6. Удружење пензионера општине Ивањица «Буди хуман» Непотпуна документација

Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року од  пет дана препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица ( шалтер бр.2. у Услужном центру).

Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва

О Аутору

Financ