Актуелности

Месна заједница Међуречје

međurečje

Број поште: 32255 телефон: 837-901МК : 837-901

Месна заједница Међуречје обухвата површину од 87 км2 и налази се на надморској висини од 500 метара, 9 км јужно од Ивањице, према Голији, узводно уз Моравицу и Ношницу. У месној заједници Међуречје живи 1. 402 становника у оквиру 508 домаћинстава И обухвата села Рокци (478 становника у оквиру 150 домаћинстава), Мана (227 становника у оквиру 68 домаћинстава), Косовица (240 становника у оквиру 99 домаћинстава), Комадине (218 становникау оквиру 95 домаћинстава) и Куманица (239 становника у оквиру 96 домаћинстава). КО Комадине обухвата 2. 829 катастарских парцела укупне површине 1. 445 ха, 26 ари и 56м2, од тога је у приватној својини 55, 73%, а у другим облицима својине 44, 27%. Структура земљишта по културама је: оранице 10, 98%, воћњаци 4,51%, ливаде 18,47%, пашњаци 7, 23%, шуме 56, 62% и необрадиво 2. 19%. КО Косовица – 4. 698 катастарских парцела укупне површине1. 889 ха, 49 ари 18 м2, од тога је у приватној сојини 79, 27%, а у другим облицима својине 20, 73%. Структура земљишта по културама је: оранице 13, 43%, воћњаци 6, 45%, ливаде 21, 47%, пашњаци 15, 94%, шуме 39, 92% и необрадово 2. 79%. КО Куманица – 3. 754 катастарских парцела укупне површине2. 313 ха, 52 ара и 87 м2, од тогаје у приватној својини 58, 22%, а у другимоблицима својине 41, 78%. Структура земљишта покултурама је: оранице 12, 30% воћњаци2, 63%, ливаде 17, 88%, пашњаци 11, 07%, шуме 53, 90% и необрадиво 2, 22%. КО Рокци – 6. 035 катастарских парцела укупне површине 2. 458 ха, 19, 62%. Структура земљишта по културама је: оранице 10, 32%, воћњаци 10, 59%, ливаде 18, 93%, пашњаци 9, 41%, шуме 46, 78% и необрадиво 3, 97%. КО Мана – 1. 522 катастарске парцеле укупне површине 599 ха, 25, 14%. Структура земљишта по културама је: оранице 13, 25%, воћњаци 6, 39%, ливаде 34, 11%, пашњаци 5, 24%, шуме 37, 22% и необрадиво 3, 79%. У самом Међуречју се налази месна канцеларија, ОШ »Вучић Величковић«, амбуланта, пошта, дом омладине, земљорадничка задруга, рибњак у власништву »Србија-шума«, приватне стругаре, неколико продавница и угоститељских објеката. У месној заједници Међуречје путна инфрасктруктура је у лошем стању – земљани путеви су запуштени и тешки за коришћење. Месна заједница Међуречје је повезана асфалтним путем са Ивањицом а свакодневно саобраћа аутобуска линија Ивањица – Римски мост у Куманици. Локални путеви су: Римски мост – Глеђица, дужине 7 км, који је одтуцаника и пут Међуречје – Ерчеге, дужине 25 км, од чега је 17 км асфалт а 8км туцаник. Становништво се претежно бави пољопривредом, производњом малине, повртарством, откупом и прерадом шумских производа, печурке, боровнице, јагоде и лековито биље. Важно је нагласити и да су реке Моравица и Ношница богате речном рибом. Значајни културно-историјски споменици су: Римски мост у селу Куманици који, у ствари, потиче из доба Немањића и одликује се складним линијама, а дуг је 14, широк 2, 40 метара и данас се користикао пешачки мост;Црква у Куманици која је подигнута средствима мештана и посвећена Светом Илији, а звоно је поклонио краљ Александар Карађорђевић, на дан њеног освештавања 1929. године;Црква у селу Косовици која је подигнута средином XИX века на темељима средњовековне цркве;Спомен-плоча политичким интернирцима из Словеније, Босне и Македоније којису 1941. године били у логору, се налази на самом улазу у Међуречје.

О Аутору

Financ