Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Vip mobile“ d,o.o. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд , поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  ПРОЈЕКТА : РАДИО – БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ „KG3401_01 CA Luke“ , чија реализација се планира на кат. парцели 1699, КО Луке на територији општине  Ивањице.

Заинтересована јавност може извршити увид у  податке и документацију из захтева носиоца пројекта, свакога радног дана у периоду од 26. фебруара 2018. године до 10. марта 2018. године у времену од 11,00 до 14,00 часова  у просторијама Скупштине општине Ивањица, Венијамина Маринковића 1 у канцеларији број 36. и доставити своје мишљење у  року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

О Аутору

Financ