Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Теленор Common Operation  Огранак Београд“, Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд , поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  ПРОЈЕКТА : Базне станице  мобилне телефоније  „ИВАЊИЦА 4“ , чија реализација се планира на кат. парцелама 1419/1 и 1419/2    КО Ивањица  на објекту МУПА-а у улици Милана Михаиловића број 1 у Ивањици.

Заинтересована јавност може извршити увид у  податке и документацију из захтева носиоца пројекта, свакога радног дана од 11,00 до 14,00 часова  у просторијама Скупштине општине Ивањица, Венијамина Маринковића 1 у канцеларији број 36. и доставити своје мишљење у  року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

О Аутору

Financ