Конкурси и обавештења

Обавештење о затварању конкурса за пољопривреду

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-38/2016-03

28.12.2016. године

Ивањица

  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

              На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/2013 и 142/2014), члана  5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2016. годину – програм 5: пољопривреда, програмска активност 0101-0002-подстицаји пољопривредној производњи, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама („Сл. лист општине Ивањица“, број 11/2015, 8/2016 и 13/2016), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2016. годину, 01 Број: 06-42/2016 од 16.12.2016. године, и Конкурса за регресирање набавке моторних прскалица, леђних прскалица и атомизера, и моторних косилица-тримера, број 320-38/2016-03 од 16.12.2016. године

             Обавештавају се грађани општине Ивањица да су предвиђена средства у износу од 5.500.000,00 динара утрошена, да се Конкурс затвара, и да престаје пријем пријава по овом Конкурсу на  писарници Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 2 услужног центра), закључно са пријавом заведеном под бројем: 320-38-269/2016-03 од 28.12.2016. године.

 

 

О Аутору

Financ