Вести Конкурси и обавештења

Обавештење штаба за вандредне ситуације

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Услед наступајуће сезоне пољопривредних радова повећана је опасност од појаве пожара на отвореном простору. Присуство сасушене траве, жбунасте вегетације и биљног отпада на пашњацима, ливадама и утринама, уз појаву ветра изузетно су повољни услови за појаву пожара.

Поред бројности и велике материјалне штете, која је овим пожарима изазвана, на опасност од избијања и ширења пожара указују и случајеви из претходних година у којима су лица била теже повређена, а било је и случајева са смртним исходима. Пожарима су захватани и већи шумски комплекси, а у једном броју случајева уништени су воћњаци и економски објекти.

Обзиром на учесталост пожара на отвореном простору и обим насталих последица, Општински штаб за ванредне ситуације општине Ивањица, апелује на предузећа у области пољопривреде, пољопривредне произвођаче и грађане, да за време извођења пољопривредних и других радова којима могу изазвати пожар, исте обављају уз максималну опрезност и преузимају све неопходне мере заштите како би се избегао настанак и ширење пожара.

Напомињемо да је, Законом о заштити од пожара, забрањено ложење ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од шуме, као и спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору  и спаљивање биљних остатака. Такође, Законом је, у овим случајевима, предвиђена и надокнада трошкова интервеција ватрогасно-спасилачких јединица и подношење захтева за покретање прекршајног поступка против лица која врше спаљивање.

Чланом 84. наведеног Закона прописано је да се новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казни физичко лице ако:

  • гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром;
  • ложи отворену ватру у шуми и на удаљености од 200м од руба шуме;
  • смешта запаљиви материјал;
  • за време жетве не предузима посебне мере заштите стрних усева од пожара;
  • спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном простору;
  • примети непосредну опасност од избијања пожара или пожар а не уклони опасност, односно не угаси пожар или о пожару без одлагања не обавести надлежну ватрогасну јединицу или полицијску станицу;
  • лажно пријави пожар или другу техничко-технолошку несрећу.

КАО ПОСЕБНО ВАЖНО НАГЛАШАВАМО ДА ГРАЂАНИ У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА ТРЕБА ОДМАХ ДА ПОЗОВУ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКУ ЈЕДИНИЦУ НА ТЕЛЕФОН 193.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

О Аутору

Financ