Конкурси и обавештења

Обавештење за сточаре месне заједнице Међуречје

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-14/2017-01

  1. 05. април године

Ивањица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 Обавештавају се сточари – власници говеда из месне заједнице Међуречје који нису преузели меркантилни кукуруз дониран од стране Владе Републике Србије да исти могу преузети 5., 6. и 7. априла 2017. године у времену од 8,00 до 12,00 часова у кругу Земљорадничке задруге „Будућност 2013“ Међуречје.

Власници говеда су у обавези да приликом преузимања кукуруза доставе потврду из ветеринарске станице о броју грла говеда на свом газдинству.

                                                                                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА

О Аутору

Financ