Обједињена процедура- Е дозволе

objedinjenaproceduraПрвог марта на снагу је ступила примена измена и допуна Закона о планирању и изградњи који обухвата и обједињену процедуру за издавање грађевинских дозвола. По њој заинтересоване странке на једном месту треба да добију све потребне грађевинске дозволе.
Овај део званичне интернет презентације Општине Ивањица је место где ће све заинтересоване странке моћи на најбржи могући начин да сазнају све о поднетим захтевима за издавање грађевинских дозвола.

Е-Дозволе

Електронски систем издавања грађевинских дозвола подразумева да се дозволе издају по брзој и једноставној процедури, искључиво у електронској форми, а од 1. јануара 2016. године захтеве могу да подносе сами грађани, или посредством овлашћених лица. Након подношења захтева, омогућено је праћење тока решавања предмета, при чему подносилац и институције укључене у процедуру добијају имејлом добијају обавештења о статусу предмета. Систему се приступа путем сајтова Агенције за привредне регистре, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и сајтова локалних самоуправа, као и на сајту: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home.

Обрасци:

  • Образац грађевинске дозволеword
  • Образац локацијски услови Adobe_Reader_PDFword
  • Образац пријава радова word
  • Образац употребна дозвола word
  • Упутство ( Обједињена процедура )Adobe_Reader_PDF
  • Таксена тарифа за издавање локацијских условаAdobe_Reader_PDF
  • Захтев по члану 145word
  • Административне таксеword

Издате дозволе:

Табела грађевинских дозвола ( допуна 11_2018. године) word

Табела решења из члана 145 ( допуна септембар 2017. године) word

Табела употребних дозбола ( допуна Новембар 2018. године) word

Табела локацијских услова ( допуна 02.02.2018. године) word

Табела урбанистичких пројеката  ( допуна 09.06.2017. године) word

Табела решења о озакоњењу  ( допуна јун 2018. године) word

vodic-kroz-dozvole-za-izgradnju

Оставите коментар