Вести

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Ивањица

 Комисија за избор корисника помоћи за

 решавање стамбених потреба избеглица

01 Број:560-17/2017

04.09.2017. године

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат 5, члана 4. Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и  Општине Ивањица (у даљем тексту: Општина), број 9-9/640 од 04.11.2017. године и број 404-19/2016 -01 од 09.11.2016. године, Анекса Уговора о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом број 9-9-/640-1/2016 од 27.12.2016. године и број 404-119/16-1 од 29.12.2017. године  и члана 16. став 7. и став 8. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10)(у даљем тексту: Закон о избеглицама), Комисија за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у оквиру РСП потпројекат 5 – сеоске куће (у даљем тексту: Комисија), дана 04.09.2017. године доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова

Утврђује се да су услове за доделу помоћи за куповину сеоских кућа и пакета помоћи, а на основу броја освојених бодова, у складу са мерилима за избор корисника, приказаних у оквиру листе реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, испунила следећа лица:

 

ОДЛУКУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

О Аутору

Financ