Вести

Одржана седница скупштине по скраћеном поступку

Одборници ивањичког локалног парламента усвојили су данас ребаланс буџета којим су обезбеђена средства за пројекте водоснабдевања на територији општине и реконструкцију крака магистралног цевовода дужине 1130 метара од Лучке реке до Јавора. Вредност пројекта је 174 000 евра а општина Ивањица учествује са 74 000 евра. Такође је ребалансом предвиђено 3 484 000 динара за накнаде противградним стрелцима,додатни новац у оквиру програма основног образовања због повећаних трошкова, као и за зградњу хидранске мреже у Гимназији. На основу сагласности Министарства финасија за повећање платне масе и услуга по уговру спровођења пописа објеката на територији Ивањице, ребалансом је обезбеђено 5 000 000 динара док је 3 000 000 намењено информисању. 90 000 динара одобрено је Туристичкој организацији за сигнализацију и туристичко обележавање и 386 000 динара за суфинансирање пројекта изградње Видиковца на Кушићима у сарадњи са регијом Западне Србије. На позицији буџетског фонда за животну средину додатно је предвиђено 9 000 000 динара у сврху покрића обавеза општине за учешће у капиталу Јавног предузећа депоније “Дубоко“.На расходној страни буџета су и средства потрошена коришћењем буџетске резерве на основу уговора између Канцеларије за управљање јавним улагањима РС и општине Ивањица о додели новца за пројекат“Адаптација објекта Дом здравља-Медицина рада“ у износу 13 981 506 динара.
Именован је и нови Управни одбор Центра за социјални рад чији је председник др Гордана Туновац а чланови, професорка педагогије Мирјана Ненадић и дипломирани инжењер електротехнике Зорица Крсмановић-Михајловић. У Надзорном одбору ове установе су, председник Наташа Зарић виши физиотерапеут и Драган Спасојевић, инжењер организације рада. Одборници су указили поверење и дипл. економисти, Момчилу Поледици, који ће се наћи у Надзорном одбору ЈКП “Комунално“ Ивањица.
Иначе четврта седница Скупштине општине Ивањица, због важности дневног реда, сазвана је по скраћеном поступку.

О Аутору

Financ