Конкурси и обавештења

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ивањица» број 2/2009), председник општине Ивањица је дана 20.02.2018. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ  ИВАЊИЦА

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ивањица у следећим катастарским општинама:
KO Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена (дин/ха) Депозит (20% дин) Период закупа (год.) Степен заштите
БЕДИНА ВАРОШ 1 0,5500 491,58 54,07 1  
БЕДИНА ВАРОШ 2 2,7687 1147,98 635,68 1  
БЕДИНА ВАРОШ 3 0,0393 2313,33 18,18 1  
БЕДИНА ВАРОШ 4 0,0544 1638,61 17,83 1  
БРАТЉЕВО 5 0,5494 327,72 36,01 1  
БРАТЉЕВО 6 0,8450 1887,73 319,03 1  
БРАТЉЕВО 7 1,3452 1176,83 316,61 1  
БРАТЉЕВО 8 0,8195 491,58 80,57 1  
БРЕЗОВА 9 5,5598 429,27 477,33 1  
БРЕЗОВА 10 0,1675 1147,25 38,43 1  
БРЕЗОВА 11 0,5478 1840,96 201,70 1  
БРЕЗОВА 12 5,3269 835,13 889,74 1  
БРЕЗОВА 13 3,0031 1107,03 664,91 1  
БРЕЗОВА 14 0,6714 1702,50 228,61 1  
БРУСНИК 15 47,6674 407,18 3881,85 1  
БРУСНИК 16 10,8732 392,95 854,52 1  
БУДОЖЕЉА 17 1,3829 327,72 90,64 1  
БУДОЖЕЉА 18 1,0700 404,83 86,63 1  
БУДОЖЕЉА 19 0,9597 404,83 77,70 1  
ДАЈИЋИ 20 13,2210 453,37 1198,79 1  
ДАЈИЋИ 21 2,6705 799,33 426,92 1  
ДАЈИЋИ 22 0,7030 404,83 56,92 1  
ДАЈИЋИ 23 2,7492 404,83 222,59 1  
ДАЈИЋИ 24 2,6648 1109,65 591,40 1  
ДЕРЕТИН 25 0,2318 327,72 15,19 1  
ДЕРЕТИН 26 2,7776 882,74 490,38 1  
ДОБРИ ДО 27 2,2447 546,60 245,39 1  
ДОБРИ ДО 28 49,6405 478,73 4752,91 1  
ДОБРИ ДО 29 6,0844 368,39 448,28 1  
ДОБРИ ДО 30 2,0697 491,58 203,48 1  
ДОБРИ ДО 31 3,6231 472,43 342,33 1  
ДОБРИ ДО 32 4,1079 751,12 617,10 1  
ДОБРИ ДО 33 0,4712 744,42 70,15 1  
ДУБРАВА 34 2,3658 1311,35 620,48 1  
ДУБРАВА 35 6,7312 852,75 1148,01 1  
ЕРЧЕГЕ 36 77,7500 509,94 7929,5 1  
ЕРЧЕГЕ 37 1,2601 645,16 162,59 1  
ЕРЧЕГЕ 38 0,4561 1638,61 149,47 1  
ЕРЧЕГЕ 39 2,9062 1187,30 690,11 1  
ЕРЧЕГЕ 40 2,7891 1349,44 752,74 1  
ЕРЧЕГЕ 41 1,4014 618,57 173,37 1  
ГЛЕЂИЦА 42 0,6683 1038,02 138,74 1  
ГЛЕЂИЦА 43 1,0720 519,29 111,34 1  
ГЛЕЂИЦА 44 3,1518 467,29 294,56 1  
ГЛЕЂИЦА 45 6,0972 1089,37 1328,42 1  
ГРАДАЦ 46 1,0981 327,72 71,97 1  
ГРАДАЦ 47 6,1918 409,72 507,38 1  
КОМАДИНЕ 48 1,4731 1349,44 397,57 1  
КОРИТНИК 49 8,4253 736,46 1240,98 1  
КОРИТНИК 50 0,3299 404,83 26,71 1  
КУМАНИЦА 51 0,6000 327,72 39,33 1  
КУМАНИЦА 52 6,5663 491,58 645,57 1  
КУШИЋИ 53 29,4684 492,4 2902,05 1  
КУШИЋИ 54 0,5433 284,88 30,95 1  
КУШИЋИ 55 0,4905 1349,44 132,38 1  
КУШИЋИ 56 4,8767 1227,90 1197,62 1  
КУШИЋИ 57 0,4364 1230,04 107,36 1  
ЛИСА 58 3,7264 694,41 517,53 1  
ЛИСА 59 3,0593 1187,05 726,31 1  
ЛИСА 60 0,4724 298,81 28,23 1  
ЛУКЕ 61 3,3559 298,81 200,56 1  
ЛУКЕ 62 0,8651 404,83 70,04 1  
МАСКОВА 63 1,9084 687,74 262,5 1  
МАСКОВА 64 5,6663 570,82 646,89 1  
МАСКОВА 65 0,9756 406,00 79,22 1  
МЕДОВИНЕ 66 19,2950 730,83 2820,28 1  
МЕДОВИНЕ 67 137,3971 439,75 12084,11 1  
МЕДОВИНЕ 68 4,0851 505,62 413,1 1  
МЕДОВИНЕ 69 11,0000 491,58 1081,48 1  
МОЧИОЦИ 70 3,6009 3717,03 2676,93 1  
ОПАЉЕНИК 71 3,3824 413,44 279,68 1  
ОПАЉЕНИК 72 0,0866 491,58 8,51 1  
ОПАЉЕНИК 73 4,0741 745,47 607,42 1  
ОСНОИЦА 74 0,7676 199,2 30,58 1  
ОСНОИЦА 75 4,2580 298,81 254,47 1  
ПРЕСЕКА 76 2,9697 274,64 163,12 1  
ПРЕСЕКА 77 30,5050 528,32 3223,25 1  
ПРЕСЕКА 78 0,7547 498,26 75,21 1  
ПРИЛИКЕ 79 0,8062 462,67 74,60 1  
РАДАЉЕВО 80 1,2534 1638,61 410,77 1  
РАВНА ГОРА 81 2,2670 884,58 401,07 1  
РАВНА ГОРА 82 22,8287 599,26 2736,08 1  
РАВНА ГОРА 83 0,4888 977,55 95,57 1  
РАВНА ГОРА 84 0,6799 338,23 45,99 1  
РАВНА ГОРА 85 3,0000 605,97 363,58 1  
РОКЦИ 86 0,3191 327,72 20,92 1  
РОКЦИ 87 0,0239 607,25 2,90 1  
РОВИНЕ 88 0,2629 716,35 37,67 1  
СИВЧИНА 89 0,1790 1638,61 58,66 1  
СИВЧИНА 90 1,1268 327,72 73,85 1  
СМИЉЕВАЦ 91 0,2404 754,88 36,29 1  
СМИЉЕВАЦ 92 14,0423 628,44 1765,96 1  
СМИЉЕВАЦ 93 1,0815 491,58 106,33 1  
СМИЉЕВАЦ 94 4,2932 776,12 666,41 1  
СМИЉЕВАЦ 95 0,2955 883,89 52,24 1  
СМИЉЕВАЦ 96 1,1228 491,58 110,39 1  
СВЕШТИЦА 97 0,4536 404,83 36,73 1  
СВЕШТИЦА 98 1,9571 448,35 175,49 1  
СВЕШТИЦА 99 2,3224 393,67 182,85 1  
ВАСИЉЕВИЋИ 100 0,3448 687,41 47,40 1  
ВАСИЉЕВИЋИ 101 15,7878 1015,09 3205,21 1  
ВИОНИЦА 102 2,1985 1538,08 676,29 1  
ВИОНИЦА 103 0,2618 364,21 19,07 1  
ВИОНИЦА 104 1,3972 404,83 113,13 1  
ВИОНИЦА 105 10,1441 404,83 821,33 1  
ВИОНИЦА 106 0,7795 404,83 63,11 1  
ВРМБАЈЕ 107 0,8695 269,89 46,93 1  
ВРМБАЈЕ 108 1,0352 426,69 83,34 1  
ВРМБАЈЕ 109 0,4228 658,73 55,70 1  
ВРМБАЈЕ 110 0,1937 404,83 15,68 1  
ВУЧАК 111 3,3050 419,34 277,18 1  
ВУЧАК 112 2,9241 347,04 202,96 1  
ВУЧАК 113 6,5483 459,35 601,59 1  
ВУЧАК 114 0,3428 491,58 33,70 1  
ШАРЕНИК 115 4,0955 1157,27 947,92 1  
ШАРЕНИК 116 3,9563 433,23 342,8 1  
ШАРЕНИК 117 1,3180 1059,68 279,33 1  
ШУМЕ 118 0,4260 1506,22 128,33 1  
ШУМЕ 119 0,0253 694,00 3,51 1  
ШУМЕ 120 3,1373 1361,71 854,42 1  
ЧЕЧИНА 121 6,6480 623,71 829,29 1  
  УКУПНО 709,4744      

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Ивањица, у канцеларији бр.5 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Контакт особа Владислав Ивковић, тел. 032 664 760

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све КО дана 02.03.2018. године од 7:30 до 15:30 часова.

Заинтересовани понуђачи за обилазак пољопривредног земљишта су у обавези да се дан раније пријаве у згради општине Ивањица, канцеларија број 5 у времену од 07:30 до15:30 часова

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3,4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун на рачун Општинске управе општине Ивањица број: 840-741522843-14 са позивом на број 69-042 по моделу 97.

 1. 10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. 11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
 3. 12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. 13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине/града ________. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Ивањица, улица и број: Венијамина Маринковића бр. 1, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 05.03.2018. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Ивањица до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Ивањица, улица и број: Венијамина Маринковића бр 1, за све КО са територије општине Ивањица, дана 06.03.2018. године са почетком у 11 часова.

VI

– Плаћање закупнине –

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде  преко Општинске управе општине Ивањица.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе „Службеном листу општине Ивањица“, на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе „Службеном листу општине Ивањица».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-2/2018-01                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана: 07.02.2018.године                                                            _____________________

                                                                                                             Зоран Лазовић

О Аутору

Financ