Konkursi i obaveštenja

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednoh zemljišta u državnoj svojini u Opštini Ivanjica

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Ivanjica» broj 2/2009), predsednik opštine Ivanjica je dana 31.10.2016. godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U OPŠTINI IVANjICA

i raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISANIH  PONUDA ZA DAVANjE U

 ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  U OPŠTINI IVANjICA

 I

– Predmet javnog nadmetanja –

Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ivanjica u sledećim katastarskim opštinama:

Kompletan dokument možete preuzeti OVDEword

O Autoru

Financ