Пријава инспекцијама

Adobe_Reader_PDFПријава инспекцији – образац

Adobe_Reader_PDFСаобраћајна инспекција – Такси Возила

2018

Годишњи план рада ком. инспекције за 2018. годину

Предлог годишњег плана инпекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину

План рада саобраћајне инспекције за 2018. годину

 

 

2017

Adobe_Reader_PDFГодишњи план рада за 2017 годину инспекције за заштиту животне средине

Adobe_Reader_PDFПредлог годишњег  плана рада за 2017 годину грађевинске инспекције

Adobe_Reader_PDFПредлог годишњег плана рада за  2017 – годину комуналне инспекције

Adobe_Reader_PDFПредлог годишњег плана рада за  2017 – годину саобраћајне инспекције

Adobe_Reader_PDFГодишњи план рада ком. инспекције за 2018

srbija-grb_wp_537

Контролне листе

winrarИнспекција за заштиту животне средине (комплетне листе у фолдеру)

winrarКомунална инспекција (комплетне листе у фолдеру)

winrarСаобраћајна инспекција (комплетне листе у фолдеру)

winrarПросветна инспекција (комплетне листе у фолдеру)

winrarКонтролна листа буџетске инспекције

Buđžetska inspekcija 2018 Liste