Пријава инспекцијама

2019

 

Пријава инспекцији – образац

Adobe_Reader_PDFСаобраћајна инспекција – Такси Возила

2018

Годишњи план рада ком. инспекције за 2018. годину

Предлог годишњег плана инпекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину

План рада саобраћајне инспекције за 2018. годину

 

winrarПросветна инспекција (комплетне листе у фолдеру)

 

2017

Adobe_Reader_PDFГодишњи план рада за 2017 годину инспекције за заштиту животне средине

Adobe_Reader_PDFПредлог годишњег  плана рада за 2017 годину грађевинске инспекције

Adobe_Reader_PDFПредлог годишњег плана рада за  2017 – годину комуналне инспекције

Adobe_Reader_PDFПредлог годишњег плана рада за  2017 – годину саобраћајне инспекције

Adobe_Reader_PDFГодишњи план рада ком. инспекције за 2018

srbija-grb_wp_537

Контролне листе

 

winrarИнспекција за заштиту животне средине (комплетне листе у фолдеру)

winrarГрађевинска инспекција (комплетне листе у фолдеру)

winrarКомунална инспекција (комплетне листе у фолдеру)

winrarСаобраћајна инспекција (комплетне листе у фолдеру)

winrarПросветна инспекција (комплетне листе у фолдеру)

winrarКонтролна листа буџетске инспекције

Buđžetska inspekcija 2018 Liste