Конкурси и обавештења

Ранг листа вредновања и рангирања предлога програма/пројеката удружења цивилног друштва

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 400-47/2017-01

Датум: 29.06.2017. година

И В А Њ И Ц А

На основу члана 8.  Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор пројеката/програма која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015,2/2016), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА – ПРОГРАМИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ЗА 2017. ГОДИНУ ( укупан број бодова) 

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Број поена Предлог за финансирање
1. „Удружење Рома општине Ивањица“ „Смањење сиромаштва Рома Ивањице“  

300.000 РСД

 

50,66

У складу са чланом 6. Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор пројеката/програма која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015, 2/2016), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва – Програми националних мањина у 2017. години је вредновање и рангирање пристиглих пријава вршила  на основу следећих критеријума:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост пројкта/програма у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Максималан број поена: 120 бодова

Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року пет дана од дана објавњивања на интернет порталу општине ,препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица.

О Аутору

Financ