Вести Конкурси и обавештења

Рани јавни увид плана детаљне регулације за површински коп кречњака „РАШЧИЋИ“ Општина Ивањица

Текст плана каменолом “Рашчићи“

1. Положај и локације у окружењу

2a. Извод из ППО-а – Намена простора

2b. Извод из ППО-а – Насеља и инфраструктура

3. Постојеће стање са границом плана

4. Просторне целине

5. Планирана намена земљишта

6. План саобраћаја

О Аутору

Financ