Вести

Реализација програма брига о старима

У оквиру реализације програма “ Бриге о старима“ Црвени крст Ивањице је током јуна посетио 15 својих старих корисника , који живе у удаљеном руралном подручју и уручио помоћ у виду прехрамбених намирница , хигијенских пакета и одевних предмета.
Велику помоћ у реализацији ових активности пружају млади, особе са инвалидитетом, који су тренутно ангажовани у Црвеном крсту у оквиру програма НСЗ.Овај програм има велики значај, како за младе особе са инвалидитетом због њиховог радног ангажовања, тако и за наше кориснике , који живе сами у удаљеном руралном подручју и којима је снабдевање отежано .

О Аутору

Financ