Вести

Сазвана 13 седница Општинског већа општине Ивањица

За петак, 23 децембар 2016. године са почетком у 12.00 часова сазвана је тринаеста седница Општинског већа која ће се одржати у кабинету Председника Скупштине општине.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину;
  Кадровски план општине Ивањица за 2017. годину
 2. Предлог Одлуке о локалним таксама;
 3. Предлог програма пословања ЈКП “Комунално“ Ивањица за 2017. годину;
 4. Разматрање Програма о првој измени и допуни Програма пословања ЈКП “Комунално“ за 2016. годину;
 5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за 2016. годину;
 6. Предлог Одлуке о организацији Општинске управе општине Ивањица;
 7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о посебним облицима подршке у области социјалне политике општине Ивањица;
 8. Разматрање Предлога учешћа општине Ивањица на пројекту “ Подстицање коришћења обновљивих извора енергије- развој тржишта биомасе;
 9. Разматрање Предлога Комисије за оцену пројеката из области јавног информисања о расподели средстава по конкурсу;
 10. Стављање ван снаге закључка Општинског већа 01 број 06-24/2012 од 05.11.2012. године;
 11. Предлог решења о образовању Комисије за спровођење потребне процедуре за изградњу спомен-обележја Браниславу Нушићу;
 12. Текућа питања.

О Аутору

Financ