Актуелности Култура

Спортски савез Ивањица

 

Модел правилника о категоризацији спортских организацијаword

Модел правилника о финансирању и сви формулариword

Решење- спортске организације  2018

Одлука – за 2019

Апликациони формулари за финансирање организација у области спорта:

Апликациони формулари о категоризацији спортских организација општине Ивањица:

Апликациони формулари о одобравању и финансирању програма спортских организација општине Ивањица:

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 6

Образац 7

Образац 8

Образац 9

Образац 10

Образац 11

Приручник за финансирање спорта

Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се

 

О Аутору

Financ