Вести

Одржана XII Скупштина Општине Ивањица

Одборници Скупштине општине Ивањица, на данашњој седници, усвојили су буџет за 2018. годину, према коме ће општинска каса бити тешка 1 057. 331. 000 динара. Планирани су приходи и приливи у висини од 862. 331. 000 динара, пренета средства из прошле године од 120.000.000 и приходи из осталих извора од 75. 000. 000 динара.

На приходној страни буџета највећи прилив новца, укупно 422.936.000 динара очекује се од трансфера других нивоа власти, а затим следе приходи од пореза на доходак, добити и капиталних добитака, самодоприноса, пореза на имовину и осталих пореских и непореских прихода. Тај приход планиран је у износу од 369.645.000 динара.

Што се расхода тиче, према усвојеном плану, највише средстава у наредној години биће утрошено на организацију саобраћаја и саобраћајну инфраструктуру 212.490.000 динара. Следе издвајања за предшколско образовање 163.500.000, основно образовање 123.941.000 и комуналне делатности 84.187.000 динара. За социјалну и дечију заштиту планирано је 66.298.000, развој културе и информисања 44.790.000, развој спорта и омладине 43.629.000, док је за пољопривреду и рурални развој опредељено 30.500.000 динара.

За заштиту животне средине биће утрошено 26.800.000, средње образовање 21.504.000, здравствену заштиту 19.812.000, развој туризма 15.310.000 и локални економски развој 7.000.000 динара.

За опште услуге локалне самоуправе, међу којима су и плате запослених, издвојено је 198.826.000 динара.

Поред средстава у износу од 1057.331 динара која су обезбеђена општинским буџетом у сарадњи са Владом Републике Србије обезбеђена си и додатна средства у износу од 122 милиона динара за следеће инвестиционе пројекте који ће се реализовати током 2018 године :

Изградња вртића Црњево -35 милона динара
Реконструкција школе Мајор Илић Кушићи -50 милиона динара
Реконструкција котларнице општинске зграде -3 милиона
Реконструкција моста Црњево -28 милона
Завршетак УлицЕ Сењак –Топали 5 милиона
Предметна средства ће бити директно уплааћена на наменске рачуне или са рачуна ресорних министарстава. Средства су добијена учествовањем на конкурсима ресорних министарстава .

Конкурисано је са још 3 пројекта код Канцеларије за управљање јавним улагањима укупне вредности 22 милиона за замену азбестних цеви и то :

Магистрални цевовод замена азбестних цеви -Лучка река-водовод дужина 240 м цеви Ф 500. Вредност пријекта је 3 милиона динара.
Магистрални цевовод замена азбестних цеви -Центар (део од Зленог венца ка Врху улице) дужина 350 м цеви Ф 315 . Вредност пријекта 4,5 милиона динара
Магистрални цевовод замена азбестних цеви -НИС Југопетрол-Јавор дужина 1200 м цеви Ф 315. Вредност пријекта 14,5 милиона динара.
Резултати овог конкурса су у фебруару месеца а у локалној самоуправи очекују позитиван исход чиме би се створили услови за потпуну замену азбестних цеви на магистралном цевоводу за пијаћу воду.

У наставку седнице локални парламент именовао је дипломираног економисту Владимира Бојановића за директора ЈКП’’Ивањица’’, подржао одлуку о изменама комуналних такси а зелено светло добио је и програм пословања ЈКП’’ Ивањица’’ у претходној као и план рада за наредну годину којим је, између осталог, предвиђено да вода за привредна лица буде скупља 10 динара док ће сви корисници услуге депоновања смећа плаћати по новом систему. До сада се обрачун вршио према квадратном метру објеката а убудуће ће ова услуга, по члану домаћинства, коштати 189,08 динара.

Подржано је оснивање Општинског савета родитеља, формирање женске одборничке мреже, кодекс понашања службеника и намештеника, док је Савет за пољоприврду добио три нова члана и њиме ће убудуће председавати одборница, Видосава Миленковић. Усвојен је и предлог одлуке о додели стипендија свим ученицима који су испунили услове конкурса. Након разматрања, одборници су изгласали одлуку о изради плана детаљне регулације за површински коп кречњака ’’Рашчићи’’ у Ивањици.

О Аутору

Financ