Kultura

24. Konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu

Konkurs ima stalni karakter, organizuje ga Dom kulture Ivanjica svake godine od 15. oktobra do 30. novembra, ovoga puta 24. po redu.
PRAVILA KONKURSA ZA NAJLEPŠU LJUBAVNU PESMU
Pravo učešća imaju stvaraoci na srpskom jeziku iz Srbije i inostranstva.
Na konkurs se šalju TRI NEOBJAVLJIVANE PESME u dva primerka, potpisane šifrom. Razrešenje šifre se šalje u posebnom kovertu, ZAJEDNO SA PESMAMA, na adresu: Dom kulture Ivanjica, V. Marinkovića bb, 32250 Ivanjica, sa naznakom za Najlepšu ljubavnu pesmu.
Prispele radove ocenjuje selektor koji se bira iz redova poznatih književnih stvaralaca . Selektor vrši izbor radova za zbornik „Žubori sa moravice“.
Organizator dodeljuje tri nagrade, od čega je prva štampanje zbirke pesama o trošku organizatora. Postoji mogućnost štampanja zbirke i drugonagrađenom i trećenagrađenom autoru uz učešće u troškovima.

О Аутору

Financ