Aktuelnosti

Mesna zajednica Devići

devići

Broj pošte: 32254 Vionica -telefon: 837-706

Mesna zajednica Devići obuhvata površinu od 45 km2 i nalazi se na nadmorskoj visini od 600 metara, a čine je podgolijska sela koja se spuštaju ka sastavcima Brusničke reke i Studenice. U mesnoj zajednici Devići živi 720 stanovnika u okviru 232 domaćinstva. Potvrdu o ranoj naseljenosti ovog područja pružaju ostaci vodovoda sa mermernim cevima iz rimskog perioda iskopani u zaseoku Košani u Čečini. Mesna zajednica Devići obuhvata dve katastarske opštine: Čečina i Vionica. Vionica ima 284 stanovnika u okviru 88 domaćinstava. Prostire se između Brusničke reke na jugu i preko Rogopeči, Vlaovca, Rivotina, Mrtvog kraja i Jastrebovca se spušta ka Studenici, koja većim delom čini granicu prema Čečini. Vionica je planinsko selo razbacanog tipa sa velikim zaseocima. KO Vionica obuhvata 3. 123 parcele ukupne površine 2. 340 ha, 19ari 13 m2, od toga je u privatnoj svojini 70, 56%, a u drugim oblicima svojine 29, 44%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 8, 63%, voćnjaci2, 91%, livade 19, 57%, pašnjaci 12, 99%, šume 47, 60% i neobradivo 2, 30%. Meštani Vionice nisu izraziti stočari, bave se i gajenjem žitarica i voćnjaka, sečom građe i radom u strugarama. Čečina ima 247 stanovnika u okviru 79 domaćinstava. Prostire se od reke Studenice, do Radočela i Crepuljnika i od Pridvorice do reke Izubre, koja odvaja ovo selo od Koritnika. KO Čečina obuhvata 3. 445 katastarskih parcela ukupne površine2. 128 ha, 32 ara 53 m2, od toga je u privatnoj svojini 63, 23%, a u drugim oblicima svojine 36, 77% Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 9, 49%, voćnjaci2, 03%, livade 21, 51%, pašnjaci 14, 28%, šume 50, 16% i neobradivo 2, 53%. Osim stočarstva, stanovnici se bave gajenjem ratarskih ipovrtarskih kultura, kao i šljiva i jabuka. Devići broje 189 stanovnika u okviru 65 domaćinstava. Ekonomski su, zdravstveni, prosvetni i kulturni centar, imaju zdravstvenu stanicu i OŠ »Nedeljko Košanin«. Uskoro će Devići biti povezani asfaltnim putem sa Ivanjicom, jednim krakom od Braduljice, preko Velike livade, a drugim niz Studenicu, za Ušće i Kraljevo. Zemljište je pretežno šumovito, a ima i pašnjaka i senokosa koji su pogodni za gajenje stoke, pogotovo ovaca. Električno osvetljenje Devići su dobijali iz hidrocentrale na Brusničkoj Reci, a sada je dobijaju preko dalekovoda. U neposrednoj blizini, na reci Izubri, ima jedna vunovlačara. U bliskoj perspektivi se može očekivati da će Devići obnoviti tradiciji seoskog turizma. Mesna zajednica Devići je povezana sa Ivanjicom asfaltnim putem, a lokalni putevi su: Devići – Brusnik, ukupne dužine 8 km i zgrađenje od tucanika i Braduljica – Devići – Ostatija, dužine 20 km, od toga je12 km asfalt, a 8 km tucanik i tim putem su Devići povezani sa mesnimzajednicama Pridvorica i Ostatija. Svakodnevno saobraća i autobuskalinija Ivanjica – Brusnik – Ostatija.

О Аутору

Financ