Aktuelnosti

Mesna zajednica Erčege

erčege

Број поште: 32257 Ковиље МК: 837-105

Месну заједницу Ерчеге са површином од 102 км2 и надморском висином од 1. 200 метара, чине насељена места Ерчеге, Вучак и Медовинеи у њој живи 780 становника у оквиру 155 домаћинстава. Ерчеге заузимају простор између Ковиља на северу, Вучака насевероистоку, Медовина на југу и старе границе и Васиљевића на западу. КО Ерчеге обухвата 5. 056 катастарских парцела укупне површине2. 756 ха, 18 ари и 3м2, од тога је у приватној својини 65, 17%, а у другим облицима својине 34, 83%. Структура земљишта по културама је: оранице 15, 80%, воћњајци 1, 50%, ливаде 17, 95, пашњаци19. 29 шуме 41, 15% и је обрадиво 4, 31%. 19, 29У Ерчегама живи 201 становник у оквиру 82 домаћинства, а становништво се претежно бави сточарством. Путем преко Братљева и Међуречја (локални пут Међуречје– Ерчеге, дужине 25км, од тога је 17 км асфалт, а 8 км туцаник) је повезано са Ивањицом. Вучак има 316 становника у оквиру 101 домаћинства. У Вучаку сеналази и школа – подручно одељење ОШ у Ковиљу. КО Вучак обухвата 5. 627 катастарских парцела укупне површине3. 547 ха, 40 ари и 99 м2, од тога је у приватној својини 66, 55%, а у другим облицима својине 33, 45%. Структура земљишта покултурама је: оранице 12, 97%, вочњаци1, 27%, ливаде 15, 25%, пашњаци 12, 09%, шуме 57, 12%и необрадиво1, 30%. Мештани гаје воћњаке, познати су сточари, а скоро свака фамилија има своју редовничку воденицу на Вучачкој реци. Од 1937. године Вучак има четвороразредну одновну школу, а од 1951. године задружни дом. Медовине се простиру на извориштима Голијске Моравице (Вучачке реке и Јабуковачког потока) и Ношнице. Граниче се са северне стране Ерчегама и Вучаком, са источне Глеђицом и са јужне и западне висовимакоји су чинили границу између Србије и Турске, а данас са територијомопштине Сјеница. КО Медовине обухвата 5. 573 катастарске парцеле укупне површине3. 930 ха, 28 ари и 88 м2, од тогаје у приватној својини 66, 05%, а у другимоблицима својине 33, 95%. Структура земљишта по културама је: ораница 11, 71%, воћњака0, 53%, ливаде 22, 86%, пашњаци 19, 70%, шуме 44, 10% и необрадиво 1, 10%. У Медовинама живи 163 становника у оквиру 72 домаћинства. Становништво се бави претежно сточарством, а од ратарскихпроизвода успевају овас, јечам, раж и хељда. Производе изванредан сир, кајмак, суво месо, а баве се и сечом и продајом шуме. Село је повезано колским и коњским путевима, Ерчегама докле постоји ваљан пут од Братљева, па асфалтирани пут до Ивањице којим редовно саобраћају аутобуси, као и према Сјеници, Штављу, Дугој Пољани и Новом Пазару.

О Аутору

Financ