Vesti

Aktivnosti povodom evropskog dan borbe protiv trgovine ljudi

18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropska Komisija 2007. godine proglasila je 18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine ljudima. Aktivnosti koje Crveni krst Srbije sprovodi imaju veliki preventivni značaj jer su usmerene na decu i mlade, kao posebno ugrožene ciljne grupe, ali i na profesionalce koji, u svom radu, mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima.
Sve dosadašnje akcije Crvenog krsta u Srbiji povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima ocenjene su kao veoma uspešne i zapažene su od strane mnogih relevantnih partnera širom zemlje i regiona.
Crveni krst implementira aktivnosti najčešće usmerene na decu predškolskog i školskog uzrasta, kroz različite institucije, uključujući predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, domove za učenike, domove za decu bez roditeljskog staranja, kao i ustanove za rad sa decom sa smetnjama u psihofizičkom razvoju. Pored ove ciljne grupe, OCK u skladu sa potrebama okruženja u kojima rade sprovode Program i sa roditeljima školske dece, korisnicima Narodnih kuhinja, Romima, izbeglim i interno raseljenim licima i nezaposlenim licima.
Metod za postizanje dobrih rezultata naše organizacije u ovoj oblasti je vršnjačka edukacija, te fokus ovogodišnje akcije je na ukazivanju na potencijalne rizike prilikom putovanja i potrebu preduzimanja adekvatnih mera opreza.
Povodom obeležavanja 18. Oktobra Crveni krst Ivanjica je započeo realizaciju niz radionica edukativnog sadržaja u školama i vrtićima i podel učesnicima edukativni materijal kako bi se na vreme upoznali sa ovom problematikom i predupredili njene negativne posledice. Aktivnosti će se odvijati tokom oktobra i novembta meseca.

О Аутору

Financ