Aktuelnosti Vesti

Četrdeset druga sednica opštinskog veća

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE-

01 Broj: 06- 8 /2022

Datum: 01.03.2022. godine

I v a nj i c a

          Na osnovu člana 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr. Zakon, 101/2016-dr Zakon i 47/2018), člana 61. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/19) i članova 11. i 12. Poslovnika o radu opštinskog Veća opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/16),

SAZIVAM

ČETRDESET DRUGU  SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA

OPŠTINE IVANJICA

ZA  ČETVRTAK 03. mart 2022. godine, sa početkom u 9,00 časova

            Sednica će se održati u kabinetu Predsednika Opštine

            Za sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

  1. Predlog Plana energetske efikasnosti u rezidencijalnom sektoru opštine Ivanjica za 2022. godinu;
  2. Razmatranje Izveštaja Komisije za redovan godišnji popis osnovnih sredstava sitnog inventara, potraživanja i  novčanih sredstava, obaveza i kapitala opštine Ivanjica za 2021-u godinu;
  3. Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2022. godinu;
  4. Tekuća pitanja.

   Napomena: Materijal po tačkama dnevnog reda,dostavljamo Vam uz poziv za sednicu.

     Pozivate se da sednici Veća OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju opravdane sprečenosti obavestite Predsednika opštine na tel. 064/88-99-495.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                   Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER