Vesti

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

18.10. se obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na opasnosti i posledice trgovine ljudima. Događaji koje Crveni krst organizuje tim povodom imaju veliki preventivni značaj, jer informišu javnost o ovom fenomenu, koji predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Volonteri Crvenog krsta su informisali prolaznike o postojanju problema trgovine ljudima i o merama zaštite od istog. Takođe ceo mesec oktobar biće posvećen edukaciji mladih o ovoj problematici.

О Аутору

Financ