Vesti Kultura

Evropski dan jezika u Tehničkoj školi

EVROPSKI DAN JEZIKA PRVI PUT OBELEŽEN U TEHNIČKOJ ŠKOLI

         Na inicijativu Saveta Evrope , Evropski dan jezika slavi se svakog 26. septembra počev od 2001. godine. Savet Evrope ohrabruje svih  800  miliona Evropljana, građana svih  država članica, da uče jezike bez obzira na godine i okruženje. Verujući da je jezička raznolikost način za postizanje većeg stepena međukulturološkog razumevanja i važna komponenta bogatog kulturološkog nasleđa našeg kontinenta, Savet Evrope promoviše višejezičnost u celoj Evropi.   

        Opšti ciljevi Evropskog dana jezika su:

1)informisanje javnosti o značaju učenja jezika  u cilju povećavanja stepena višejezičnosti i međukulturološkog razumevanja;

2)promovisanje jezičkog i kulturološkog bogatstva Evrope, koje mora biti očuvano i razvijano;

3)podržavanje celoživotnog učenja jezika, kako u okviru škola, tako i van njih, bilo za potrebe škole, posla, mobilnosti ili iz zadovoljstva.

         Evropski dan jezika prvi put  obeležen je  u Tehničkoj školi  26.9.2019. Na inicijativu školskih bibliotekara, uz podršku direktorke i  u saradnji sa stručnim većima za strane jezike i srpski jezik i književnost, ovaj dan obeležen je nizom aktivnosti u kojima su učestvovali i nastavnici stručnih predmeta za obrazovne profile kuvar/konobar i tehničar dizajna odeće. Učenici odeljenja 2-4, 3-1, 3-3,4-2, 4-3, 4-4, 4-5 sa predmetnim nastavnicima pripremili su kolažni program na pet  jezika koji se uče u Tehničkoj školi  -na ruskom, engleskom, italijanskom , francuskom i srpskom. Učenici su recitovali poeziju na stranim jezicima, čule su se poslovice na tri jezika, a obuhvaćen je i kulturološki deo, pa se mnogo zanimljivih pojedinosti moglo saznati o engleskom jeziku, kao i o Rusiji, a čuli su se i interesantni detalji iz života Viljema Šekspira, kao uvod u večne Šekspirove sonete. Uvod u deo na stranim jezicima bio je  „Esej o kulturi“ Isidore Sekulić. Za sve one koji žele da počnu da uče neki strani jezik, učenici su dali i nekoliko saveta za učenje. Čuli su se i zanimljivi citati na italijanskom jeziku, poezija na francuskom, a program je završen ruskim narodnim pesmama koje su izveli učenici  4-4 . Njihov nastup  bio je upotpunjen i  autentičnim delovima ruske nošnje. Program je pratila prezentacija koju su uradili nastavnik  ruskog jezika i učenici 3-1 i 4-4  sa školskim bibliotekarom, nastavnikom engleskog i nastavnikom informatike.

         Osim samog programa, svaki jezik tj. zemlja predstavljeni su na posebnim panoima, a izloženi su  i simboli zemalja, knjige na stranim jezicima, fotografije i citati pisaca i znamenitih  ličnosti i sl.

         Kulturološki aspekt upotpunjen je i tradicionalnim slatkim ili slanim jelima i pićima iz svake od pet zemalja –  učenici i predmetni nastavnici stručnih predmeta obrazovnog profila konobar/kuvar(1-3,2-3,3-3) pripremili su  i služili  srpske vanilice i domaći sok od malina, francuske kroasane i koktele, italijanski kapućino i tiramisu , engleski čaj i keks, kao i rusku salatu i čaj.

          Pred sam program, a i po završetku nastupa, mogle su se čuti različite popularne ili klasične kompozicije na sva četiri strana jezika.

          Obeležavanju Evropskog dana jezika prisustvovali su nastavnici i učenici škole, a fotografije su radili članovi fotografske sekcije sa predmetnim nastavnikom, rukovodiocem sekcije.

           Školska biblioteka Tehničke škole na ovaj način okupila je veliki broj nastavnika i učenika u realizaciji svih aktivnosti kako bi se ostvarili opšti ciljevi Evropskog dana jezika, a  u isto vreme, ispunjena  je i uloga biblioteke  kao  središta kulturnog života škole  sa željom da ova aktivnost postane tradicionalna i da se podstakne realizacija što više raznovrsnih aktivnosti u toku svake

školske godine.

О Аутору

Financ