Vesti

Potpisivanje ugovora – PROGRAM RADNE PRAKSE – PRVI KRUG

Programskim budžetom lokalne Kancelarije za mlade opštine Ivanjica za 2019. godinu planirana su sredstva za realizaciju Programa radne prakse za mlade u Ivanjici i dodeljena su konkursom za sufinansiranje predloga projekata Centru za radno angažovanje Ivanjica koji je kreirao i razvio pomenuti program. U okviru projekta „CRAM – Program radne prakse za mlade u Ivanjici“ nakon raspisanog poziva za poslodavce i praktikante za prvi krug Programa radne prakse organizovano je zvanično potpisivanje ugovora. 
Ugovori su potpisani između Centra za radno angažovanje Ivanjica, poslodavaca iz javnog, privatnog i civilnog sektora i praktikanata u sredu 25.09.2019. godine u 15 časova u konferens sali Kluba za mlade opštine Ivanjica. Centar za radno angažovanje mladih potpisao je ugovore sa predstavnicima 14 poslodavaca iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji su ukupno radno angažovali 20 praktikanta. Svi ugovori su potpisani na period od tri meseca. 
U narednom periodu biće raspisan javni poziv za drugi krug o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. 
Program radne prakse je organizovani program stažiranja baziran na trojnom ugovornom odnosu između Centra za radno angažovanje mladih, supervizora na lokaciji obavljanja prakse i praktikanata. Tokom ovog programa praktikanti rade i uče u visoko stručnom okruženju koje je usmereno ka stalnom usavršavanju. Oni prate poslovanje preduzeća i institucija i uviđaju kako se teoretsko znanje stečeno u školi može primeniti na delu. Zahvaljujući tesnoj saradnji sa lokalnim poslodavcima, Centar za radno angažovanje mladih je u mogućnosti da mladima pruži izbor radnih mesta u brojnim oblastima kroz program radne prakse, a poslodavcima mlade kadrove u zavivnosti od njihovih potreba.

О Аутору

Financ