Aktuelnosti Vesti

Imenovani članovi komisije za ocenu projekata za sufinansiranje medija

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom  informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS“ broj 83­­/14,58/15 i 12/16-autentično tumačenje), člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br.16/16 i 8/17) i člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/19) predsednik opštine Ivanjica, dana  13.06.2022.  godine, donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA

 PODNETIH   PO JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA

 IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

 U 2022. GODINI

I

Obrazuje se  Komisija za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini, (u daljem tekstu Komisija).

U Komisiju se imenuju:

  • Za članove:
  1. Muharem Mutabdžija  – (predlog Udruženje medija i medijskih radnika,  UMMR);  
  2.  Milijan Nikolić – samostalna prijava;

          3.    Raško Nešovanović – samostalna prijava.

II

Zadatak Komisije je da izvrši ocenu projekata podnetih povodom raspisanog Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini, donese i dostavi obrazloženi predlog o raspodeli sredstava za sufinansiranje ovih projekata predsedniku opštine Ivanjica na dalje postupanje, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17) i Javnim pozivom za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini.

III

Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije, koji koordinira radom Komisije i vodi sednice.

 Svaki član Komisije nakon uvida u konkursnu dokumentaciju daje pismenu izjavu da nije u sukobu interesa i da ne obavlja javnu funkciju.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

IV

             Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет страници општине Ивањица  www.ivanjica.gov.rs

O b r a z l o ž e nj e

            На основу члaнова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Рeпублике Србије“, брoj 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00135/2022-01/3 од  22. марта 2022. године, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (”Службени гласник РС”, бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2016 и 8/2017), члана 60. Статута општине Ивањица (“ Службени лист општине Ивањица“, бр. 1/19), Одлуком о буџету општине Ивањица за 2022. годину („Службени лист општине Ивањица“, бр. 15/21),,  председник општине Ивањица расписао је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2022. години, који је објављен 01. априла 2022. године на интернет страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs   и дневном листу „Објектив“.

            Zakonom o javnom informisanju i medijima (,,Službeni glasnik RS“ broj 83­­/14, 58/15 i 12/16-autentično tumačenje), propisano je da rukovodilac organa koji je raspisao Konkurs imenuje članove stručne komisije i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju (član 24. stav 3.); većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove (član 24. stav 4.).

          Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br.16/16 i 8/17), propisano je da ocenu projekata podnetih na Konkurs, kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi stručna komisija koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs (član 19. stav 1.) ; komisija može imati tri ili pet članova (član 21. stav 1).

Za članove Komisije predloženi su:

Muharem Mutabdžija  – u profesiji preko 40 godina, od 1979-2020. godine. Novinar nekadašnjeg Radio Polimlja iz Prijepolja, bio saradnik Radio Beograda. Pisao svojevremeno za Tanjug, sarajevsko Oslobođenje, Radio DW, Omladinske novine (NON), Radio B92, agenciju Beta. Ceo radni vek proveo u redakciji Polimlja iz Prijepolja. Iz radijske biografije izdvaja prvu nagradu za radio-reportažu na Festivalu udruženih radio stanica Srbije 1986. godine. Dobitnik nagrade „Pavle Ćirović“ koju Poslovno udruženje lokalnih medija Srbije LOKAL press iz Kragujevca dodeljuje za istraživačko novinarstvo.Poslednjih jedanaest godina obavljao poslove direktora i glavnog i odgovornog urednika IP „Polimlje“ iz Prijepolja.

Milijan Nikolić, – diplomirani ekonomista,  novinar iz Loznice, sa velikim iskustvom u radu medija, kreiranju i realizaciji medijskih projekata, kao i u radu komisija za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja. Od 2009. godine radi na koncipiranju televizijskog programa i uređivanju različitih formata radio i tv emisija u oblasti javnog informisanja. Autor i rukovodilac više projekata – radio emisija za omladinu „Stop nasilju“, „U znanju je šansa“itd. Odlično poznavanje medijskog prostora i zakonodavstva, odlično poznavanje MS Office paketa ( Word, Excel, PowerPoint), manipulisanje multimedijanim sadržajima.

Raško Nešovanović, čovek koji se već 45 godina bavi novinarstvom i radio za u pisanim i elektronskim medijima. Posebno iskustvo iz oblasti sportskog novinarstva i član je Udruženja sportskih novinara Srbije.

. Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

OPŠTINA IVANJICA

01 broj 642-4-30/22 od  13.06. 2022. godine

                                                                                                                           PREDSEDNIK

Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER