Aktuelnosti Vesti

LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-27/2022-01

Datum: 13.06.2022. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019), Komisije za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženja  objavljuje:

  • LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2022. GODINU – oblasti  zaštite životne sredine i očuvanje prirode, turizam, poljoprivreda, unapređenje kapaciteta udruženja  građana, protivpožarna zaštita i društvena briga o starim licima
Redni brojNaziv udruženjaNaziv projektaPredloženi  iznos sredstava za finansiranje iz budžeta opštine IvanjicaIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat od strane udruženjaProsečan broj bodova
 Udruženje građana Odred izviđača «Ratko Sofijani滫Priroda oko nas»299.400,0014.400,0082
 Društvo pčelara «Ivanjica» Ivanjice«Promovisanje i unapređenje pčelarstva putem organizovanja predavanja, izložbe i posete pčelara jednom od profesionalnih pčelinjaka na teritoriji Srbije» pčelarstva»292.600,0024.000,0078
 Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije «Media Tim Ivanjica»  Doprinos bogaćenju turističke ponude Ivanjic»296.600,0000,0066
 Opštinska organizacija penzionera Ivanjica«Unapređenje položaja penzionera  opštine Ivanjica»299.160,0000,0060

Projekat koji je vrednovan sa manje od 60 bodova ili koji nije podržala većina članova Komisije neće biti predmet izbora za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica.

Na preliminarnu listu udruženja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica  i na portalu e-Uprava.

Predsednik Komisije

Vladislav Ivković

О Аутору

WEB MASTER