Aktuelnosti

Infrastruktura

Prema podacima koji se odnose na 2005. godinu, na teritoriji opštine Ivanjica se nalazi 33 km magistralnih i 163 km regionalnih puteva. O ovim putevima se stara Republička direkcija za puteve. Magistralni put van grada je u dobrom stanju, dok je deo koji prolazi kroz grad u dužini od 6km znatno oštećen. Nije izgrađena deonica Magistralnog puta M21.1 Kumanica – Brnjica, u dužini od 21 m.
Dužina izgrađenih deonica regionalnih puteva je 121 m, od čega na polovini te dužine nije izgrađen drugi sloj asfalta, dok ostatak zahteva rehabilitaciju postojećeg kolovoza.
Preko 30 km regionalnih puteva je makadamskog karaktera i zahteva potpunu modernizaciju sa objektima, uključujući izgradnju tri mosta. Pregled regionalnih puteva, sa postojećim stanjem, je dat u nastavku.

R 116: Buk – Braduljica – Studenica – Ušće, kompletno završen, dužina 60 kilometara.

R117: Guča – Sjenica, završena deonica u dužini od 53 kilometra.

R 227b: Lučka Reka – Luke – Kaona, dužine 16 km, od čega je 10,5 km sa asfaltnim zastorom. U planu nastavak izgradnje ove veoma važne saobraćajnice, koja bi Ivanjicu povezala sa Kraljevom.

R 230: Prilike – Jasenova – Bele Zemlje dužine od 36 km, kompletno završen 2010. godine. Najkraća veza ovog kraja sa Crnom Gorom i Jadranskim primorjem.

R 272: Kumanica – Duga Poljana, dužina 30 km. Deonica od 13,5 km je asfaltirana. U međuvremenu asfaltirana deonica od Međugorja ka Golijskoj Reci, ostalo da se završi 1,3 km. U planu rekonstrukcija 3,2 km odnosno priklučenje na magistralni put M 21.1 u Kumanici.

Opština se stara o 18 lokalnih puteva čija je dužina 174 km i o nekategorisanim putevima o čijoj dužini ne postoje relevantni podaci, ali se predpostavlja da je ukupna dužina ovih puteva oko 3.600km.
Lokalni putevi koji su skupštinskim odlukama proglašeni za lokalne su:

Grabovica – Bela Crkva dužine 15km,
Međurečje – Erčege, dužine 25km.
Šančevi – Kovilje, dužine 6km.
Braduljica – Devići – Ostatija, dužine 20km.
Straža – Osonica, dužine 7 km..
Bukovica – Lisa – Bioča, dužine 9 km.
Marina Reka – Venac – Vučkovica, dužine 14 km.
Prilike – Gornje Radaljevo – Lisa, dužine 8 km. Pod asfaltom je 2 km.
Malovići – Maslarske vodenice, dužine 10 km.
Rimski Most – Gleđica, dužine 7 km.
Međugorje – Bele Vode – Sastavci, dužina puta je 16 km.
Ivanjica – Gliječa, dužina puta 5 km,
Katići – Glog – Močioci, dužina 8 km,
Devići – Brusnik, dužina 8 km,
Mazgit – Venac dužina 4 km.
Trnje – Luke, dužina puta 3 km,
Bela Crkva – Katići, dužine 4 km,.
Biljege – Čepovo – Bjeluša, dužine 5 km
Od ukupne mreže lokalnih puteva, asfaltirano je 71,5km, 86,5km je sa tucaničkim zastorom, a 16km je sa zemljanim kolovozom.

Radi se na pripremi dokumentacije za uređenje parking prostora u gradu, koji bi znatno rasteretio veoma gust saobraćaj. Izgradnja auto puta Beograd – Boljare koji prolazi kroz našu opštinu, u značajnoj meri bi doprinela ekonomskom razvoju Moravičkog kraja, područja Golije i Peštera.

Elektrifikacija, gasifikacija i grejanje

Trafostanica 110/35 kV «Ivanjica», dalekovodi 35 kV i trafostanice 35/10 kV su primarni visokonaponski objekti putem kojih se vrši distribucija električne energije do potrošača na području opštine Ivanjica. Iz istog sistema se električnom energijom napaja i naselje Latvica koje pripada opštini Arilje.

Kapaciteti trafostanice 110/35 kV «Ivanjica» su zadovoljavajući za duži vremenski period. Što se tiče trafostanica tipa 35/10 kV , šest je raspoređeno u gradskom i prigradskom području, a dve u seoskom području. Svi postojeći vodovi 35 kV su na čelično-rešetkastim stubovima, koji imaju zadovoljavajuće prenosne kapacitete. Trafostanice 35/10 kV su u građevinskom smislu dosta dobre. Svim trafostanicama u opštini, potrebno je izvršiti rekonstrukciju relejne zaštite i lokalne automatike, uz uvođenje sistema daljinskog upravljanja i nadzora.

Zahvaljujući intenzivnoj izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih mreža u prethodnom periodu, niskonaponske mreže imaju dosta dobru strukturu. Niskonaponska mreža je razvedena na betonskim, a manjim delom na drvenim, impregniranim stubovima. Na gradskom području niskonaponska mreža je uglavnom izvedena kablovima.
Elektrodistributivni sistem opštine Ivanjica se snabdeva iz jedne od najstarijih hidrocentrala u Srbiji. Izgrađena je 1911. godine, od kada je bila u neprekidnom radu.

Stepen elektrifikacije opštine Ivanjica iznosi preko 90 %. Sva naselja na području opštine Ivanjica su elektrificirana i u njima je do sada na elektrodistributivnu mrežu priključeno 12.283 domaćinstava i 1.174 poslovnih potrošača.

Pored rekonstrukcije visokonaponske i niskonaponske elektro mreže, neophodna je izgradnja drugog voda 110 kV iz pravca Požege ili Guče, izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih trafostanica. U toku je kompletna rekonstrukcija i sanacija građevinskog dela hidroelektrane Moravica, uz modernizaciju i uvođenje sistema daljinskog upravljanja.

Gasna i toplovodna mreža još uvek ne postoje u opštini Ivanjica, ali se intenzivno radi na projektima gasifikacije. Prema projektnoj dokumentaciji i studiji izvodljivosti, gasifikacijom će biti obuhvaćen prostor od Prilika do Buka, sa mogućnošću produženja trase primarnog gasovoda prema Goliji.

О Аутору

Financ