Vesti Konkursi i obaveštenja

Izmenjena verzija plana Javnih navaki


PLAN JAVNIH NABAVKI

Naručilac Opština Ivanjica Godina plana 2022 Verzija plana 9

Datum usvajanja 18.11.2022

Rbr Vrsta predmeta Predmet javne nabavke Procenjena vrednost Vrsta postupka

Okvirno vreme pokretanja CPV NSTJ
izvršenja / isporuke Tehnika Sprovodi drugi naručilac

0001 Dobra Nabavka gasnog ulja za grejanje 3.500.000,00 Otvoreni postupak 3. kvartal 09135100 – Lož ulje RS214 – Moravička oblast       0002 Dobra Nabavka goriva i naftnih derivata 3.541.666,67 Otvoreni postupak 2. kvartal 09134200 – Dizel gorivo RS214 – Moravička oblast       0003 Dobra Nabavka električne energije 17.916.666,67 Otvoreni postupak 2. kvartal 09310000 – Električna energija RS214 – Moravička oblast       0004 Dobra Nabavka kancelarijskog materijala 2.666.666,67 Otvoreni postupak 3. kvartal 22800000 – Registratori od hartije ili kartona, računovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal RS214 – Moravička oblast       0005 Dobra Nabavka vertikalne signalizacije 6.000.000,00 Otvoreni postupak 3. kvartal 34992000 – Znaci i osvetljeni znaci RS214 – Moravička oblast       0006 Dobra Nabavka signalizacije i opreme opštinskih puteva 2.500.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 34992000 – Znaci i osvetljeni znaci RS214 – Moravička oblast       0007 Dobra Nabavka autobuskih stajališta 1.250.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 34928440 – Stubovi za autobuska stajališta RS214 – Moravička oblast       0008 Dobra Nabavka građevinskog materijala za izbegla lica 1.500.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 44100000 – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi RS214 – Moravička oblast       0009 Dobra Nabavka i isporuka materijala za potrebe MZ 2.500.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 14210000 – Šljunak, pesak, drobljeni kamen i agregati RS214 – Moravička oblast       0010 Dobra Nabavka kamiona cisterne za potrebe JKP Ivanjica 11.416.666,67 Otvoreni postupak 1. kvartal 34133100 – Cisterne RS214 – Moravička oblast       0011 Dobra Nabavka opreme za potrebe dečjeg vrtića Prilike 4.166.666,67 Otvoreni postupak 2. kvartal 39161000 – Nameštaj za dečije vrtiće RS214 – Moravička oblast       0012 Usluge Nabavka usluge u oblasti zoologije – hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica na teritoriji Opštine Ivanjica i uklanjanje uginulih životinja 1.833.333,33 Otvoreni postupak 1. kvartal 77400000 – Usluge u oblasti zoologije RS214 – Moravička oblast       0013 Usluge Nabavka usluge izrade analize kvaliteta vazduha 1.333.333,33 Otvoreni postupak 4. kvartal 90731400 – Usluge monitoringa ili merenje zagađenja vazduha RS214 – Moravička oblast       0014 Usluge Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora 3.366.666,68 Otvoreni postupak 2. kvartal 71521000 – Usluge nadzora na gradilištu RS214 – Moravička oblast       0015 Usluge Nabavka geodetskih usluga 3.333.333,33 Otvoreni postupak 1. kvartal 71250000 – Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge RS214 – Moravička oblast       0016 Usluge Nabavka usluge održavanja službenih vozila 2.291.666,67 Otvoreni postupak 1. kvartal 50112000 – Usluge popravke i održavanja automobila RS214 – Moravička oblast       0017 Usluge Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije 4.650.000,00 Otvoreni postupak 3. kvartal 71320000 – Usluge tehničkog projektovanja RS214 – Moravička oblast       0018 Usluge Nabavka usluge na zimskom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Ivanjica 32.779.000,00 Otvoreni postupak 4. kvartal 90620000 – Usluge čišćenja snega RS214 – Moravička oblast       0019 Usluge Nabavka usluge održavanja javnog osvetljenja i semafora 3.750.000,00 Otvoreni postupak 1. kvartal 45316110 – Instalacija putne rasvete RS214 – Moravička oblast       0020 Usluge Nabavka usluge fiksne telefonije 666.666,67 Otvoreni postupak 2. kvartal 79511000 – Usluge telefonskih operatera RS214 – Moravička oblast       0021 Usluge Nabavka usluge mobilne telefonije 1.083.333,33 Otvoreni postupak 3. kvartal 64212000 – Usluge mobilne telefonije RS214 – Moravička oblast       0022 Radovi Nabavka radova na obeležavanju horizontalne signalizacije 2.916.666,67 Otvoreni postupak 1. kvartal 44811000 – Boje za obeležavanje puteva RS214 – Moravička oblast       0023 Radovi Nabavka radova na održavanju asfaltnih kolovoza 8.333.333,33 Otvoreni postupak 1. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0024 Radovi Nabavka radova na održavanju makadamskih kolovoza 31.665.000,00 Otvoreni postupak 1. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0025 Radovi Nabavka radova na održavanju gradskih ulica 17.166.666,67 Otvoreni postupak 1. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0026 Radovi Nabavka radova na urgentnom održavanju saobraćajne infrastrukture 10.000.000,00 Otvoreni postupak 1. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0027 Radovi Nabavka radova na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva uz učešće građana 50.132.595,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0029 Radovi Nabavka radova na rekonstrukciji ulice II proleterske krak Zornić 12.500.000,00 Otvoreni postupak 4. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0030 Radovi Nabavka radova na rekonstrukciji ulice Miloša Đelkapića 20.833.333,33 Otvoreni postupak 1. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0031 Radovi Nabavka radova na rekonstrukciji ulice u Šljivićima ka Ravani 2.500.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0032 Radovi Nabavka radova na rekonstrukciji Karađorđeve ulice 5.625.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0033 Radovi Nabavka radova na rekonstrukciji ulice u Krtinicama 2.499.999,99 Otvoreni postupak 4. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0034 Radovi Nabavka radova na rekonstrukciji dva kraka ulice u Lugu 5.074.166,67 Otvoreni postupak 2. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0035 Radovi Nabavka radova na izgradnji fekalne kanalizacije iznad Pegaza i Proletera u Ivanjici 9.166.666,66 Otvoreni postupak 4. kvartal 45231100 – Opšti radovi na izgradnji cevovoda RS214 – Moravička oblast       0036 Radovi Nabavka radova na izgradnji atmosferskog kolektora u Otočkoj ulici 5.007.467,60 Otvoreni postupak 4. kvartal 45231100 – Opšti radovi na izgradnji cevovoda RS214 – Moravička oblast       0037 Radovi Nabavka radova na rekonstrukciji žičanog pešačkog mosta 2.715.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 45454000 – Radovi na rekonstrukciji RS214 – Moravička oblast       0038 Radovi Nabavka radova za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture Opštine Ivanjica 21.250.500,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 45233142 – Radovi na popravljanju puteva RS214 – Moravička oblast       0039 Radovi Nabavka radova na održavanju vodotokova drugog reda 1.666.666,67 Otvoreni postupak 2. kvartal 45246000 – Radovi na regulaciji reka i radovi na zaštiti od poplava RS214 – Moravička oblast       0040 Radovi Nabavka radova na uređenju korita reke Moravice 6.666.666,67 Otvoreni postupak 2. kvartal 45246200 – Radovi na zaštiti obale reke RS214 – Moravička oblast       0042 Radovi Nabavka radova na izgradnji sportskog centra druga faza 93.231.168,33 Otvoreni postupak 2. kvartal 45212200 – Radovi na izgradnji sportskih objekata RS214 – Moravička oblast       0044 Radovi Nabavka radova na izgradnji dečjeg igrališta u naselju Šljivići 5.000.000,00 Otvoreni postupak 4. kvartal 37535200 – Oprema za dečija igrališta RS214 – Moravička oblast       0045 Radovi Nabavka radova na adaptaciji objekta za potrebe dečjeg vrtića Prilike 2.500.000,00 Otvoreni postupak 1. kvartal 45214100 – Radovi na izgradnji zgrada za dečije vrtiće RS214 – Moravička oblast       0046 Dobra Nabavka goriva za Mesne zajednice 3.333.333,33 Otvoreni postupak 1. kvartal 09134200 – Dizel gorivo RS214 – Moravička oblast       0047 Radovi Nabavka radova na rehabilitaciji makadamskih kolovoza javnih i nekategorisanih puteva na teritoriji MZ Erčege, Opština Ivanjica 1.500.000,00 Otvoreni postupak 1. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0048 Dobra Nabavka građevinskog materijala za interno raseljena lica 166.666,67 Otvoreni postupak 2. kvartal 44100000 – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi RS214 – Moravička oblast       0049 Usluge Nabavka usluge izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pešačkog mosta u Ivanjici i izrada plana tehničkog regulisanja saobraćaja sa projektom saobraćajne signalizacije na ulicama u Ivanjici 3.350.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 71320000 – Usluge tehničkog projektovanja RS214 – Moravička oblast       0050 Radovi Nabavka radova na izgradnji sportskog centra prva faza 15.102.165,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 45212200 – Radovi na izgradnji sportskih objekata RS214 – Moravička oblast       0051 Radovi Nabavka radova na postavljanju saobraćajne signalizacije u zoni OŠ „Sreten Lazarević“ u naseljenom mestu Prilike 2.865.000,00 Otvoreni postupak 2. kvartal 34928000 – Saobraćajna oprema RS214 – Moravička oblast       0052 Dobra Nabavka računarske opreme 1.666.666,67 Otvoreni postupak 4. kvartal 30230000 – Računarska oprema RS214 – Moravička oblast       0053 Dobra Nabavka i postavljanje radara na državanom putu I b reda broj 21 8.333.333,33 Otvoreni postupak 4. kvartal 38115000 – Radarski uređaji RS214 – Moravička oblast       0054 Dobra Nabavka materijala za nasipanje puteva 1.666.666,66 Otvoreni postupak 3. kvartal 14210000 – Šljunak, pesak, drobljeni kamen i agregati RS214 – Moravička oblast       0055 Dobra Nabavka CNC mašine za potrebe Kancelarija za mlade 3.488.016,70 Otvoreni postupak 3. kvartal 42621100 – CNC strugovi RS214 – Moravička oblast       0056 Radovi Nabavka radova na održavanju asfaltnih kolovoza opštinskih puteva 2.083.333,33 Otvoreni postupak 3. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0057 Radovi Nabavka radova na rekonstrukciji ulice Senjak – Totovići 12.500.000,00 Otvoreni postupak 4. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0058 Radovi Nabavka radova na održavanju puta u selu Darjevića rijeka, krak Ivanovići, MZ Prilike, uz učešće građana 8.333.333,33 Otvoreni postupak 3. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0059 Radovi Nabavka radova na urgentnom održavanju saobraćajne infrastrukture 2.580.000,00 Otvoreni postupak 3. kvartal 45233120 – Radovi na izgradnji puteva RS214 – Moravička oblast       0060 Dobra Nabavka medicinske i druge opreme za  potrebe Doma zdravlja u Ivanjici 3.999.166,67 Otvoreni postupak 4. kvartal 33100000 – Medicinska oprema RS214 – Moravička oblast      

О Аутору

WEB MASTER