Aktuelnosti

Javna rasprava o budžetu opštine Ivanjica za 2019. godinu

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

17.12.2018. godine

I v a nj i c a

JAVNA RASPRAVA

O

NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE IVANJICA ZA 2019. GODINU  

Pozivaju se svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, javna preduzeća, ustanove i organizacije čiji je osnivač opština Ivanjica, kao i svi drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu budžeta opštine Ivanjica za 2019. Godinu u delu koji se odnosi na planiranje investicija u odluci o budžetu..

 Javna rasprava će se održati u periodu od 18.12.2018. do 24.12.2018. godine. Predlozi, primedbe, sugestije i mišljenja mogu se dostaviti na email adresu: slobodan.popovic@ivanjica.gov.rs.

Nacrt odluke o budžetu biće objavljen na internet stranici opštine Ivanjica.

Javna rasprava će se organizovati u sali Skupštine opštine Ivanjica u petak 21.12.2018. godine u periodu od 12 do 14 časova.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

О Аутору

Financ