Aktuelnosti

Javna rasprava o nacrtu statuta opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

17.12.2018. godine

I v a nj i c a

JAVNA RASPRAVA

O

NACRTU STATUTA OPŠTINE IVANJICA

Pozivaju se svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, javna preduzeća, ustanove i organizacije čiji je osnivač opština Ivanjica, kao i svi drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu statuta opštine Ivanjica.

 Javna rasprava će se održati u periodu od 17.12.2018. do 24.12.2018. godine. Predlozi, primedbe, sugestije i mišljenja mogu se dostaviti na email adresu: nacelnikiv@hotmail.com.

Nacrt statuta biće objavljen na internet stranici opštine Ivanjica kao i na oglasnoj tabli.

Javna rasprava će se organizovati u sali Skupštine opštine Ivanjica u petak 21.12.2018. godine u periodu od 12 do 14 časova.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINEIVANJICA

О Аутору

Financ