Vesti

Javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnim taksama

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj:434-19/19-01

Datum:20.11.2019. godine

Na osnovu člana 97. Statuta opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“ broj 1/19) Opštinsko veće opštine Ivanjica upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ  RASPRAVI

 O

 NACRTU ODLUKE O BORAVIŠNIM TAKSAMA

Javna rasprava o nacrtu odluke o boravišnim taksama trajaće od 20.11.2019. godine do  10.12.2019. godine.

Primedbe, predloge i sugestije zaintresovani građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:Opštinska uprava opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica ili  na obrascu putem elektronske pošte na email adresu: soivanjica@ivanjica.gov.rs.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                       Zoran Lazović

О Аутору

Financ