Aktuelnosti Vesti

Javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023.godinu

Na osnovu člana 97. Statuta opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“
broj 1/19) Opštinsko veće opštine Ivanjica dana 16.12.2022. godine upućuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE IVANJICA ZA 2023. GODINU

Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu
trajaće od 16.12. 2022. godine do 22.12.2022. godine.
Nacrt odluke o budžetu objavljen je na internet stranici opštine Ivanjica
https://ivanjica.gov.rs/.
Pozivaju se svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, kao i svi drugi
zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o budžetu
opštine Ivanjica za 2023. godinu u delu koji se odnosi na planiranje investicija.
Primedbe, predloge i sugestije zaintresovani građani mogu dostaviti u
pisanom obliku na adresu: Opštinska uprava opštine Ivanjica, Venijamina
Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica ili putem elektronske pošte na email adresu:
budzetiv@hotmail.com
Javna rasprava za zainteresovane koji nisu u mogućnosti da primedbe i
sugestije dostave u pisanom ili elektronskom obliku će se organizovati u sali
Skupštine opštine Ivanjica u SREDU 21.12.2022. godine u periodu od 11 do 13
časova.
Program javne rasprave:
-Uvodna reč

  • Predstavljanje Nacrta odluke o budžetu od predstavnika lokalne vlasti
    -Diskusija

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA

Broj:400-39/2022-01

S poštovanjem,

PREDSEDNIK OPŠTINE
Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER