Vesti

Javne konsultacije plana upravljanja zaštitom životne sredine

Сагласно оперативној политици Светске Банке (ОП 4.01)

Јавно предузеће “Путеви Србије“ позива на

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

јавност, органе и орманизације заинтересоване за

ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

за пројекат појачаног одржавања државног пута 1Б реда бр. 21

деонице:

ПОЖЕГА – ИВАЊИЦА

 

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине може се извршити:

  • у просторијама ЈП “ Путеви Србије“, сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, Београд, први спрат, сваког радног дана од 11 до 13 часова у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.
  • У канцеларији бр. 34 Општине ИВањица, улица Венијамина Маринковића 1, Ивањица, сваког радног дана од 10 до 12 часова, у року од 14 дана од дана објављивања овог обавештења.
  • На интернет страници ЈП “Путеви Србије“: www.putevi-srbije.rs

Примедбе и мишљења у вези са Планом управљања заштитом животне средине се подносе у писаном облику и достављају на адресу ЈП “Путеви-Србије“, Сектор за инвестиције, Влајковићева 19а, БЕоград. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресу office@putevi-srbije.rs

Дана 26.06.2018. године са почетком у 12 часова биће одржане јавне консултације и презентација предметног Плана у великој сали Општине Пожега, улица Трг Слободе број 9 31210 Пожега.

За додатне информације обратити се на следећу адресу:

ЈП “Путеви Србије“

Сектор за инвестиције

Влајковићева 19а,

11000 Београд, Република Србија

тел/факс +38111/3206813

  email>igor.radovic@putevi-srbije.rs

План управљања животном средином 

О Аутору

Financ