Vesti

Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2019. godine

 REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 400-16/2019-01

28. mart  2019. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama („Sl. list opština Ivanjica“ broj 4/2014),  Opštinska uprava  opština Ivanjica raspisuje

 JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2019. GODINI  
 1. Predmet ovog konkursa je dodela sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u cilju unapređivanja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.
 • Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su  Odlukom  o budžetu opštine Ivanjica za 2019. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica broj 11/18 ) u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara, u okviru razdela 4.-Opštinska Uprava, program 15: Opšte usluge lokalne  samouprave, Program 0602 – Opšte usluge lokalne samouprave 840-Verske i ostale usluge zajednice, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama .
 • Pravo na dodelu sredstava imaju crkve i verske zajednice za realizaciju programa iz oblasti graditeljstva, obrazovanja, kulture i nauke.
 • Osnovni uslovi za dodelu sredstava su:
 • da podnosilac programa ima status pravnog lica,
 • da je sedište podnosioca programa na teritoriji opštine Ivanjica,
 • da je podnosilac programa osnovan u skladu sa propisima kojim je uređeno njegovo osnivanje,
 • da se program realizuje na teritoriji opštine Ivanjica
 • Kriterijumi za dodelu sredstava su:
 •        karakter i značaj programa,
 • kapacitet za realizaciju programa,
 • dosadašnja iskustva u realizaciji programa,
 • broj korisnika prema kojima je usmeren program.
 • Konkursnu dokumentaciju crkve i verske zajednice mogu preuzeti na pisarnici Opštinske  uprave opštine Ivanjica na šalteru broj 1 ili na sajtu www.ivanjica.gov.rs.
 • Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na sajtu opštine Ivanjice i na portalu e-uprava, odnosno zaključno sa 12. 04. 2019.  do 15:00  časova.
 • Prijave na konkurs, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Opštinska  uprava opština Ivanjica – Komisija za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, Ul. Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA KONKURS“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj  telefona 032-5150307

                                                OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINA IVANJICA

О Аутору

Financ