Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Ivanjica za 2016. godinu (usvojenim Odlukom Opštinskog veća opštine Ivanjica 01 Broj: 06-4/2016 od 25.02.2016.godine), zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2016. godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Ivanjica od 19.05.2016.godine i Aneksa I Sporazuma od 18.07.2016.godine,
OPŠTINA IVANJICA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Raspisuju
JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuju Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i Opština Ivanjica u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Ivanjica za 2016. godinu, u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe sa teritorije opštine Ivanjica, a sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Čačak – Ispostave Ivanjica, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju viškovi zaposlenih sa evidencije Nacionalne službe.
Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuju Nacionalna služba i opština Ivanjica na osnovu javnog konkursa. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.
II OBLASTI SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA
Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
 socijalnih i humanitarnih delatnosti
 održavanja i obnavljanja javne infrastrukture
2
 održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Detaljnije informacije možete preuzeti klikom na linkove:

 

Adobe_Reader_PDFJavni radovi -2016- Poziv

wordPrijava za javne radove

О Аутору

Financ