Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Ivanjica za 2016. godinu (usvojenim Odlukom Opštinskog veća opštine Ivanjica 01 Broj: 06-4/2016 od 25.02.2016.godine), zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2016. godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Ivanjica od 19.05.2016.godine i Aneksa I Sporazuma od 18.07.2016.godine,
OPŠTINA IVANJICA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Raspisuju
JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA U 2016. GODINI
I OSNOVNE INFORMACIJE
Program podrazumeva sticanje posebnih praktičnih znanja i veština za rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa. Stručna praksa traje 6 meseci i namenjena je nezaposlenima sa teritorije opštine Ivanjica, koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Čačak, Ispostava Ivanjica, sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem koji nisu sticali praktična znanja i veštine u struci ili su ista sticali u periodu kraćem od 6 meseci. Nezaposleni koji su u struci sticali praktična znanja i veštine kraće od 6 meseci, u program se uključuju za preostali period do 6 meseci, bez obzira na nivo obrazovanja.
II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
1. isplaćuje na ime novčane pomoći i troškova prevoza sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
– 14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– 16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Detaljnije možete videti klikom na link ispod:

Adobe_Reader_PDFJavni poziv

wordZahtev za učešće


Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Ivanjica za 2016. godinu (usvojenim Odlukom Opštinskog veća opštine Ivanjica 01 Broj: 06-4/2016 od 25.02.2016.godine), zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2016. godinu između Nacionalne službe za zapošljavanje i opštine Ivanjica od 19.05.2016.godine i Aneksa I Sporazuma od 18.07.2016.godine,
OPŠTINA IVANJICA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Raspisuju
JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U CILJU STICANJA USLOVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U 2016. GODINI
I OSNOVNE INFORMACIJE
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog sa teritorije opštine Ivanjica, koji se vodi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Čačak, Ispostava Ivanjica, za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, u skladu sa opštim ili posebnim zakonom, bez zasnivanja radnog odnosa. Nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, finansiraju se najduže 12 meseci. Nezaposleni koji se stručno osposobljavao kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, a najduže do 12 meseci.
II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
1. isplaćuje na ime novčane pomoći i troškova prevoza, sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
– 14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– 16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Detaljnije možete videti klikom na link ispod:

Adobe_Reader_PDFJavni poziv

wordZahtev za učešće

Obrazac zahteva može se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijala Čačak, Ispostava Ivanjica i preuzeti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs i sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijali Čačak, Ispostava Ivanjica, Vukadina Stojanovića 6. Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u listu „Poslovi“, na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i oglasnoj tabli Ispostave Ivanjica Nacionalne službe, a do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, najkasnije do 30.11.2016. godine.

О Аутору

Financ